Her åbner Danmarks første LNG-anlæg

Danmarks første LNG-anlæg til tung transport

Vi bygger Danmarks første LNG-anlæg til lastbiler. Placeringen bliver i Padborg, som ligger klos op ad den travle E45 og grænsen til Tyskland. Padborg er en af Europas travleste transportcentraler, hvor over 7.000 lastbiler dagligt passerer igennem, hvilket vil gøre anlægget til et knudepunkt for transport af varer mellem Skandinavien og resten af Europa. 

Vi har ét klart mål med projektet. Vi vil hjælpe vores kunder med at starte en bæredygtig omstilling af deres transport. Vi ser en stigende efterspørgsel på bæredygtige løsninger inden for den tunge godstransport, og flere virksomheder stiller krav til, at deres gods fragtes med mere bæredygtige energikilder som fx gas.

Da LNG allerede er et udbredt brændstof i flere dele af Europa, kommer placeringen således til at udgøre den danske forlængelse af IDS' samlede europæiske netværk af anlæg, hvor der kan tankes LNG, der på nuværende tidspunkt tæller 25 lokationer i Europa.

Anlægget i Padborg bliver fuldautomatisk og kræver intet personale – chaufføren kan selv fylde sin tank på blot få minutter. Anlægget vil kunne imødekomme alle typer af lastbiler.

Læs mere om projektet her