IDS’ sociale ansvar og kvalitet

Vores fokus på sikkerhed, sundhed, miljø, samfund, etik og kvalitet

IDS er en del af Kuwait Petroleum og fokuseret på at drive forretning, der bibeholder den højeste kvalitet og etiske standarder samt procedurer. På den måde er vores kunder og interessenter garanteret en pålidelig og professionel samarbejdspartner inden for brændstofløsninger.

CSR

Sikkerhed, sundhed, miljø

IDS og Q8 tilstræber at opnå verdensklassestandarder i kvalitet, miljø, sikkerhed og sundhed, der er i tråd med Kuwait Petroleums principper. For at give vores kunder de højeste standarder på disse områder, har Kuwait Petroleum udviklet og implementeret et system til håndtering af SSHE (tryghed, sundhed og bæredygtighed), som anvendes i alle driftsenheder i virksomheden og sikrer korrekt overholdelse af følgende standarder: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 and RC 14001.

Kuwait Petroleum søger at minimere de miljømæssige konsekvenser af sine aktiviteter på de områder, hvor selskabet opererer og inkorporerer aktivt en sensitivitet over for miljøet inden for alle aspekter i virksomheden. SSHE-systemet er integreret i Kuwait Petroleums kultur og adfærd med stort engagement på alle niveauer i organisationen fra top til bund. 

Engagement i lokalsamfund

Bemærk!

IDS er et datterselskab af Kuwait Petroleum Corporation, som er en af verdens største integrerede oliekoncerner.

Se mere!

Kuwait Petroleum vil engagere sig i lokalsamfundet på en åben og gennemsigtig måde. Kuwait Petroleum arrangerer hvert år forskellige aktiviteter, der støtter Røde Kors, der omfatter flere aktiviteter for vores medarbejdere såsom sponsorløb, julemarkeder og bloddonationer. Kuwait Petroleum stimulerer disse initiativer ved at give ekstra til alle donationer.

Responsible care

Kvalitetsstandarder

Kuwait Petroleum sørger for at drive en forretning, der har den højeste kvalitet og etiske standarder og procedurer, der garanterer vores kunder og interessenter en pålidelig og professionel samarbejdspartner inden for brændstofløsninger.

  • ISO 9001 er udviklet af International Organization for Standardization, som fastsætter kravene til et kvalitetsstyringssystem.
  • ISO 14001 er udviklet af International Organization for Standardization, som fastsætter kravene til et miljøstyringssystem.
  • OHSAS 18001 er udviklet af British Standards Institution, og det henviser til en liste over specifikationer på sundhed og sikkerhed på arbejdsmarkedet.
  • RC 14001 er udviklet af American Chemistry Council, og den er en kombination mellem standarden ISO 14001 og principperne i Responsible Care (RC).

Læs om flere IDS værdier nedenfor!