Privatlivspolitik

IDS Europe BV eller en anden lokal enhed i vores koncern, som du har indgået kontrakt med* (kaldet ”IDS” eller ”vi” eller ”os”) er forpligtet til at beskytte de personlige data der indsamles fra besøgende på hjemmesiden, kunder, forhandlere, leverandører og andre enkeltpersoner (”dig”) i forbindelse med vores forretningsaktiviteter og på vores hjemmesider i vores funktion som controller. (*Se venligst din kontrakt for yderligere controller identifikationsdata.)

Det er vigtigt for IDS at beskytte sikkerheden og hemmeligholdelsen af dine personoplysninger. Vi vil behandle dine personoplysninger med omhu og overholde gældende regler, hvad angår privatlivets fred, databeskyttelse og datasikkerhed. Du bedes læse denne privatlivspolitik for at få mere at vide om, hvordan vi indsamler og behandler personoplysninger.

I politikken herunder beskriver vi:

 • hvilke personoplysninger vi eventuelt indsamler
 • hvilke formål vi kan benytte dine personoplysninger til
 • retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger
 • hvem vi kan levere dine personoplysninger til
 • hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger
 • dine rettigheder i forbindelse med dine personoplysninger
 • hvor du kan stille spørgsmål og sende kommentarer.
 1. Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Vi indsamler principielt ikke nogen oplysninger om dig ("personoplysninger") via vores hjemmesider, medmindre du frivilligt vælger at give os oplysningerne, f.eks. ved at tilmelde dig, sende os en forespørgsel via e-mail eller udfylde et spørgeskema. Hvis du ikke ønsker, at vi skal indsamle dine personoplysninger, skal du undlade at sende dem til os.

Vi kan via vores hjemmesider (afhængigt af hvilken hjemmeside du besøger) og andre kontaktmetoder i forbindelse med vores forretningsaktiviteter eventuelt indsamle følgende personoplysninger.

 • Når du kontakter os pr. telefon eller e-mail, indsamler vi: dit navn, dit telefonnummer og/eller din e-mailadresse
 • For at sende vores nyhedsbrev til dig har vi brug for: dit navn, din adresse, din fødselsdato, din e-mailadresse og dit køn

Vi vil eventuelt også indsamle din nuværende placering og IP-adresse.

CCTV (overvågningskamera)

Vi benytter hovedsageligt CCTV på "offentligt tilgængelige afgrænsede steder" (f.eks. tankstationer).

Vi benytter CCTV-systemet til kontrol og overvågning via et autoriseret overvågningsfirma (alarmcenter eller andet overvågningsfirma) til bl.a. at:

 • administrere alarmcenteret, med forudgående videoverifikation
 • forebygge, fastslå og afsløre kriminelle handlinger såsom svig eller tyveri (beskyttelse af vores aktiver, røveri osv.)
 • indsamle bevis for kriminelle handlinger og skader eller udpege personer involveret i disse handlinger
 • overvåge leverandørers, besøgendes og kunders sikkerhed
 • overvåge sikkerheden på vores lokaliteter.

Derudover benytter vi CCTV-systemet til tekniske og operative formål som f.eks. at:

 • verificere transaktioner
 • verificere ulykker
 • maskere CCTV-optagelser for, når det er nødvendigt, at beskytte andres ret til privatlivets fred
 • give oplysninger til forsikringsselskaber om hændelser på vores forretningssted: glatte overflader, en defekt pumpe, personskade på en kunde som følge af en genstand på tankstationen, kollision mellem to kunder.

Optagelserne kan også anvendes til at bekæmpe kunders eller leverandørers svig eller omgåelse af (sikkerheds-)regler. Overvågningsaktiviteterne udføres af et autoriseret overvågningsfirma og, når det er muligt, til begrænsede egne overvågningsaktiviteter.

Der kan anvendes overvågningskameraer på salgssteder. Billeder fra overvågningskameraer registreres, behandles og opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning og anvendes vedrørende i) overvågning (sikkerhedsmæssige formål) og kontrol, herunder forebyggelse, fastlæggelse eller afsløring af kriminelle handlinger eller andre lovovertrædelser, samt til at forfølge, fange og udpege de skyldige, vidner eller ofre, såsom identifikation af personer involveret i svigagtig brug af kort og systemer, gener, forhold vedrørende afgifter og punktafgifter; ii) personer eller hændelser, der forårsager skade på ejendom tilhørende medlemmer af Kuwait Petroleum Group; og/eller iii) tekniske/operative verifikationer. Deltageren skal rettidigt informere hver kortindehaver om en sådan brug af kameraer.

Optagelserne opbevares i overensstemmelse med lovkrav, medmindre optagelserne indeholder bevis for en kriminel handling, beskadigelse eller identifikation af lovovertrædere og vidner. Optagelserne kan overdrages til politi, retlige myndigheder, alarmcentre, CCTV-installatør/-installatører og til forsikringsselskaber med henblik på at behandle sager om ødelæggelse af vores ejendom. Når det er i overensstemmelse med lovgivningen, kan CCTV-billeder desuden deles inden for Kuwait Petroleum Group, i det omfang disse selskaber er placeret i EØS.

Andre oplysninger end personoplysninger, der indsamles automatisk

Når du besøger vores hjemmesider, kan vi desuden indsamle oplysninger, der ikke omhandler dig som enkeltperson. Disse oplysninger omfatter, men er ikke begrænset til, type af internetbrowser og computerstyresystem; domænenavn på den hjemmeside, du kom fra; antal besøg, gennemsnitlig tid brugt, viste sider. Vi kan benytte disse oplysninger og dele dem inden for Kuwait Petroleum Group til at måle brugen af vores hjemmesider og til at forbedre indholdet af dem.

 1. Hvilke formål benytter vi dine personoplysninger til og på hvilket retsgrundlag?

Dine personoplysninger bliver behandlet, når:

 • du frit har givet os en specifik, informeret og utvetydig tilkendegivelse af dine ønsker.
 • vi er nødt til at behandle dine personoplysninger for at give dig de serviceydelser, du bestilte eller tilmeldte dig.
 • behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesser, især økonomiske, kommercielle og finansielle interesser, forretningskontinuitet, sikkerhed og fortrolighed af kundeoplysninger og produkter samt sikkerhed af digital og fysisk infrastruktur.
 • behandlingen kan være nødvendig for at opfylde retlige forpligtelser, som IDS er pålagt i henhold til lovgivning, uanset hvilken.

Vi vil benytte dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet herunder:

 • At sende dig nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbreve med din e-mailadresse, bruger vi e-mailadressen til at sende dig nyhedsbreve eller meddelelser om opdateringer af blogindlæg.

 • At sende dig markedsføringsmateriale

Derudover sender vi dig markedsføringsmateriale eller henvender os til dig online ved at sende særtilbud, der kan omhandle kommende tilbud, eller andet markedsføringsmateriale for at informere dig om vores seneste nyheder, der kan være af interesse for dig. Du har mulighed for at framelde dig denne kommunikation fra os ved at følge linket til afmeldelse eller andre instruktioner, der fremgår af den kommunikation, vi sender ud.

 • At hjælpe dig, når du kontakter os telefonisk

Vi er nødt til at behandle de personoplysninger, der er nødvendige for at levere den serviceydelse, du har bedt om.

Vi kan også benytte dine personoplysninger til at:

 • kontakte dig vedrørende et tilbud eller imødekomme andre forretningsmæssige behov eller for at gennemføre onlineundersøgelser for bedre at forstå vores kunders ønsker og profiler.
 • danne os et bedre billede dine forretningsmæssige behov, og hvordan vi kan forbedre vores produkter og serviceydelser.
 1. Hvem deler vi dine Personoplysninger med?

Deling inden for koncernen

Eftersom virksomhederne i Kuwait Petroleum Group også driver forretninger uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, kan de oplysninger du indsender, blive ført ud af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. En sådan videresendelse og alle andre vil fortsat være sikker og forblive under vores fulde kontrol. Disse overførsler er omfattet af en aftale inden for koncernen, som yder specifik beskyttelse i henhold til aftalen for at sikre, at dine personoplysninger er omfattet af et passende og ensartet beskyttelsesniveau, uanset hvem modtageren er inden for Kuwait Petroleum Group.

Andre tredjeparter

Dine personoplysninger kan af markedsføringsmæssige formål blive delt med

 • mailbureauer
 • kortleverandører.

Vi kan benytte følgende plugins til sociale medier på vores hjemmesider: LinkedIn ("funktioner til sociale medier"), gennem hvilken nogle af dine personoplysninger kan blive delt med disse parter. Disse funktioner kan indsamle din IP-adresse og den side du besøger på vores hjemmesider, og de kan anbringe en cookie, for at funktionen fungerer korrekt. Funktioner til sociale medier og widgets hostes enten af en tredjepart eller direkte på vores hjemmesider. Denne privatlivspolitik gælder ikke for disse funktioner. Dine interaktioner med disse funktioner reguleres af privatlivspolitikken og andre politikker fra de virksomheder, der leverer funktionerne. Du kan desuden finde flere oplysninger om tredjepartscookies i vores Cookiepolitik.

 1. Links til andre hjemmesider?

Denne hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider, som ikke ejes, kontrolleres eller vedligeholdes af os. Vi kan ikke holdes ansvarlige for andre hjemmesiders privatlivspolitikker og heller ikke for håndhævelsen af denne politik, end ikke hvis:

 • du besøgte tredjepartens hjemmeside via links fra vores hjemmesider eller
 • du kom ind på vores hjemmeside fra en tredjeparts hjemmeside.

Vi anbefaler, at du tjekker politikken for hver hjemmeside, du besøger, og kontakter indehaveren eller operatøren af hjemmesiden, hvis du har nogen bekymringer eller spørgsmål.

 1. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Dine personoplysninger bliver opbevaret så længe, det er nødvendigt for at opfylde det formål, de blev indsamlet til. Det vil som hovedregel sige i løbet af varigheden af et kontraktmæssigt forhold eller under udførelsen af en bestemt serviceydelse samt i et tidsrum herefter i det omfang, det er påkrævet eller tilladt i henhold til gældende lovgivning.

 1. Hvilke rettigheder har du i forbindelse med dine personoplysninger?

I henhold til databeskyttelseslovgivningen har du under visse betingelser ret til indsigt i dine personoplysninger og ret til at berigtige, fuldstændiggøre og/eller slette ukorrekte oplysninger. Hvis du ønsker at udøve en eller flere af disse rettigheder, skal du sende os en e-mail på adressen [email protected]. Vi vil herefter gøre en rimelig indsats for at træffe følgende rimelige tiltag for at:

 • give dig en kopi af de oplysninger, du har givet os
 • opdatere eventuelle unøjagtigheder i de oplysninger, vi besidder
 • slette oplysninger, vi ikke længere har en juridisk begrundelse for at benytte.

For at lette vores bestræbelser på at efterkomme din anmodning, vil det være en hjælp, hvis du fortæller os, i hvilken sammenhæng du gav os personoplysningerne.

I forbindelse med behandling baseret på samtykke og i forbindelse med alle former for direkte markedsføring har du desuden ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger med en anmodning om tilbagetrækning af samtykke. Du kan også anmode os om at begrænse behandlingen af personoplysninger, mens en klage undersøges.

Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod enhver form for behandling, herunder profilering, der er baseret på legitime interesser, medmindre årsagerne til behandlingen vejer tungere end et hensyn til din ret til databeskyttelse.

Din udøvelse af disse rettigheder er med forbehold for visse undtagelser for at beskytte samfundets interesser (f.eks. forebyggelse eller afsløring af en kriminel handling). Hvis du udøver en af rettighederne, kontrollerer vi, om du er berettiget til det og svarer i de fleste tilfælde inden for en måned. Vi kan opkræve et rimeligt gebyr for "gentagende anmodninger", "åbenlyst ubegrundede eller urimelige anmodninger" eller "yderligere kopier".

Hvis du ikke er tilfreds med vores brug af dine oplysninger eller vores svar på en udøvelse af disse rettigheder, har du ret til at klage til din databeskyttelsesmyndighed.

Du kan også skriftligt gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring og i visse situationer begrænse behandlingen af personoplysninger, mens en klage undersøges. Inden for rammerne af lovgivningen har du desuden ret til at overføre disse oplysninger til en anden organisation (dataportabilitet).

 1. Cookies

Når du besøger en af vores hjemmesider, kan vi lagre cookies og andre metoder til automatisk dataindsamling. En cookie er en lille tekstfil, som hjemmesider, du besøger, anbringer i browseren på computerens harddisk (eller lignende enhed) ("cookies"). Cookies kan automatisk genkende dig, næste gang du besøger siden, og de kan give os mulighed for at tilpasse hjemmesiden, så den passer bedre til dine interesser. Cookies kan også gemme din adgangskode, så du ikke skal indtaste den hver gang. Hvis du vælger ikke at blive genkendt, kan du i internetbrowseren se, hvordan du sletter cookies fra computerens harddisk, blokerer alle cookies eller modtager en advarsel, før en cookie bliver gemt. Der er flere oplysninger og detaljer om de cookies, der anvendes på denne hjemmeside, i erklæringen om cookies https://ids.q8.com/da/erklaering-om-cookies på denne hjemmeside.

 1. Ændringer

Vi forbeholder os ret til at ændre denne politik, hvis det er nødvendigt, f.eks. for at efterkomme ændringer i lovgivningen, ændringer af forskrifter, ny praksis og nye procedurer eller krav pålagt af tilsynsmyndigheden. Den seneste udgave er altid tilgængelig via dette link. Datoen for den seneste ændring af teksten fremgår af dokuments sidehoved. Du kan være sikker på, at vi gør dig opmærksom på væsentlige ændringer af politikken.

 1. Hvor kan jeg stille spørgsmål og sende kommentarer?

Hvis du har nogen spørgsmål eller ønsker mere information, kan du sende en e-mail til [email protected].

Du kan også sende et brev til følgende adresse:
IDS Europe BV
Att.: Customer Service Unit

Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam

Denne privatlivspolitik gælder for hjemmesiden www.ids.q8.com, der varetages af:

IDS Europe BV