Být provozuschopným partnerem

Úsilí ulehčit Vaše podnikání!

Abychom mohli našim zákazníkům poskytnout to, co potřebují vyvíjí IDS nové způsoby, jak udržet podnikání s námi snadné, rychlé a uspokojující. Přispívat k novým způsobům jak zlepšit servis našim zákazníkům a přitom nezapomínat na naše hodnoty je klíčovou záležitostí IDS. To zaručuje našim zákazníkům spolehlivé a profesionální obchodní partnerství.

Serviceable

Freight forwarder model

Pokud máte velkou mezinárodní CRT firmu, je někdy nutné předat část dopravních služeb menším společnostem.

IDS vyvinula unikátní model pro splnění požadavků těchto velkých dopravních společností které pro část svých činností zapojují subdodavatele a přejí si poskytnout těmto menším dopravcům palivovou kartu IDS. Je to způsob posílení vztahů velkých společností se svými subdodavateli a zároveň generování nových příjmů pro jejich společnosti.

Budete mít plnou kontrolu nad čerpáním Vašich subdodavatelů prostřednictvím IDS iAccountu: možnost nastavení limitů limity na kartě, blokování, odblokování a více!

Podívejte se na další hodnoty IDS níže!