Product range

IDS - Záruka vysoce kvalitní, profesionální řady produktů

Z paliv pro vysoké zatížení až po ekologická paliva; IDS je nabízí všechna

IDS se věnuje potřebám mezinárodní obchodní silniční dopravy. Proto je náš sortiment plně složen pro profesionální využití. Tyto vysoce kvalitní výrobky slouží celé řadě různých zákazníků. Z nafty pro vysoké zatížení a průmyslové (červené) nafty až po několik různých ekologických paliv: IDS je nabízí všechny.

Product Range

Heavy-duty diesel

Předpokládá se, že konvenční nafta bude i nadále mít velký význam v příštích několika letech, zejména pro těžká nákladní vozidla. I přesto, že různé trhy stimulují nová paliva, by nafta měla zůstat dominantním palivem pro těžká nákladní vozidla v příštích desetiletích. Naše unikátní směs nafty je výsledkem mnohaletého výzkumu v našem výzkumném a vývojovém středisku díky rozsáhlému vyvoji a testování pro maximální výkon za všech povětrnostních podmínek.

LNG

Evropská unie se snaží stimulovat zkapalněný zemní plyn (LNG) pro těžkou silniční dopravu, ale trh se neustále vyvíjí. IDS Q8, jako „inovátor“, vyvinula LNG stanici napřed. Pilotní stanice v Rotterdamu BOTLEK byla spuštěna a nachází se v blízkosti přístavu Rotterdam. IDS si klade za cíl rozšířit svou činnost do alternativních energií, aby mohla poskytovat služby dopravním firmám vytvářejícím flotily na LNG. Další rozšíření LNG stanic v naší síti se plánuje v blízké budoucnosti.

Červená (průmyslová) nafta

Pro zajištění kvality tohoto produktu je jedním z nejdůležitějších faktorů neustálá regulace teploty. Z toho důvodu je dostupnost průmyslové nafty, spolu se zajištěním správného a účinného systému nákladů, nanejvýš důležitá. Abychom mohli nabídnout tankování průmyslové nafty naším zákazníkům, kteří přepravují chlazené výrobky po celé Evropě, má IDS téměř 50 strategicky umístěné čerpacích stanic rozložených po 5 zemích: Španělsku, Francii, Belgii, Velké Británii a Irsku.

Bio-diesel (HVO)

Druhá generace Bio paliv, jako HVO (Hydrogenačně upravený rostlinný olej), se připravuje. Účinky bio nafty na snížení emisí závisí na použitém materiálu a může být více než 50%, což má za následek působivý dopad na životní prostředí. V závislosti na směsi může většina běžných dieselových motorů (do Euro 3) zpracovat bionaftu a nebo je lze k tomuto účelu snadno upravit. V současné době IDS nabízí HVO pouze na švédských stanicích v naší síti.

network

AdBlue

Vzhledem k rostoucímu významu Ad Blue, IDS vyvinula rozsáhlou AdBlue síť s cílem zajistit našim zákazníkům optimální dostupnost. V současné době IDS nabízí tento produkt na 327 stanicích a tento počet neustále roste. V souladu se všemi kvalitními palivy IDS, se kvalita AdBlue řídí normou DIN V 70070.