Product range

IDS - Záruka vysoce kvalitní, profesionální řady produktů

Z paliv pro vysoké zatížení až po ekologická paliva; IDS je nabízí všechna

IDS se věnuje potřebám mezinárodní obchodní silniční dopravy. Proto je náš sortiment plně složen pro profesionální využití. Tyto vysoce kvalitní výrobky slouží celé řadě různých zákazníků. Z nafty pro vysoké zatížení a průmyslové (červené) nafty až po několik různých ekologických paliv: IDS je nabízí všechny.

Product Range

Heavy-duty diesel

Předpokládá se, že konvenční nafta bude i nadále mít velký význam v příštích několika letech, zejména pro těžká nákladní vozidla. I přesto, že různé trhy stimulují nová paliva, by nafta měla zůstat dominantním palivem pro těžká nákladní vozidla v příštích desetiletích. Naše unikátní směs nafty je výsledkem mnohaletého výzkumu v našem výzkumném a vývojovém středisku díky rozsáhlému vyvoji a testování pro maximální výkon za všech povětrnostních podmínek.

NGV

CNG a LNG jsou „zemní plyny pro vozidla“ (NGV). Zatímco CNG je plynná verze, stlačená mezi 200 a 250 bary, LNG je kapalná verze, po ochlazení zemního plynu na -163 stupňů.

  • CNG

CNG se více využíva pro regionální a městské distribuční vozidla, autobusy a popelářske vozy, protože nabízí nižší dojezd (až 570 km). V současné době je CNG možné natankovat s kartou IDS pouze ve Francii.

  • LNG

Evropská unie stimuluje používání zkapalněného zemního plynu LNG jen pro těžkou silniční dopravu. Trh se tomu neustále prizpůsobuje a vyvíji. IDS Q8 má zajímavou síť stanic s LNG v několika zemích. V blízké budoucnosti je plánováno další rozšíření čerpacích stanic LNG v naší síti.

 

Červená (průmyslová) nafta

Pro zajištění kvality tohoto produktu je jedním z nejdůležitějších faktorů neustálá regulace teploty. Z toho důvodu je dostupnost průmyslové nafty, spolu se zajištěním správného a účinného systému nákladů, nanejvýš důležitá. Abychom mohli nabídnout tankování průmyslové nafty naším zákazníkům, kteří přepravují chlazené výrobky po celé Evropě, má IDS téměř 50 strategicky umístěné čerpacích stanic rozložených po 5 zemích: Španělsku, Francii, Belgii, Velké Británii a Irsku.

HVO100

HVO je prvotřídní naftový produkt vyrobený výhradně z obnovitelných surovin. Je to nejudržitelnější palivo na trhu pro naftová vozidla s 30% nižšími emisemi pevných částic, 9% méně oxidů dusíku (NOX) a dokonce o 90% méně CO2 ve srovnání s běžnou naftou. Toto čisté palivo HVO (HVO100) lze bez problémů doplňovat do běžných naftových motorů, aniž by bylo nutné provádět jakékoli úpravy.

network

AdBlue

Vzhledem k rostoucímu významu Ad Blue, IDS vyvinula rozsáhlou AdBlue síť s cílem zajistit našim zákazníkům optimální dostupnost. V současné době IDS nabízí tento produkt na 327 stanicích a tento počet neustále roste. V souladu se všemi kvalitními palivy IDS, se kvalita AdBlue řídí normou DIN V 70070.