Vyhlásenie používania cookie

Toto vyhlásenie používania cookie sa vzťahuje na webovú stránku www.ids.q8.com (ďalej len "webová stránka").

Táto webová stránka je prevádzkovaná spoločnosťou IDS Europe BV (ďalej len "IDS EUROPE BV"), ktorá bola založená podľa holandských právnych predpisov so sídlom v

Schenkkade 50
2595 AR The Hague,
Holandsko,
VAT NL816196588B01.

Toto vyhlásenie používania cookie vysvetľuje, ktoré súbory cookies sa používajú na webových stránkach. Pri návšteve alebo  pri použítí webovej stránky výslovne súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré sú uvedené v tomto vyhlásení.

Ak nemôžete súhlasiť s vyhlásením používania cookie, nebude možné ďaľšie použitie stránky.

Za použitie súborov cookies, zodpovedá spoločnosť IDS EUROPE BV, ako aj za všeobecné pravidlá spoločnosti IDS EUROPE BV vo vzťahu k ochrane vášho súkromia a spracovávaniu Vašich osobných údajov. Ďalšie informácie ohľadom Vašich práv nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov.

1. Čo sú cookies?

Cookies sú malé dátové súbory, ktoré sú dočasne alebo natrvalo uložené serverom webových stránok vo Vašom počítači alebo zariadení prostredníctvom prehliadača. Súbory cookies obsahujú jedinečný kód, ktorý umožňuje rozpoznať Váš prehliadač počas prehliadania webovej stránky (to je takzvaný " dočasný cookie "), alebo počas neskoršieho  prehliadania (to je takzvaný "trvalý súbor cookie"). Súbory cookies nám umožňujú zjednodušiť, ukončiť a prispôsobiť používanie webových stránok.

2. Používania COOKIES

Internetová stránka IDS EUROPE BV používa rôzne typy súborov cookies:

2.1 Potrebné súbory cookies

Potrebné súbory cookies sú nevyhnutné preto, aby ste mohli navštíviť webovú stránku a používať určité jej funkcie. Súbory cookies vám umožňujú orientovať sa medzi rôznymi časťami webových stránok alebo vyplňovať rôzne formuláre.

Ak tieto súbory cookies odmietnete, niektoré časti webovej stránky nebudú fungovať optimálne alebo vôbec. Tieto súbory cookies sa vytvárajú po odoslaní formulára, prihlásení alebo komunikácii s webovou stránkou iným spôsobom ako kliknutím na hypertextový odkaz.

2.2 Funkčné súbory cookies

Funkčné súbory cookies zjednodušujú fungovanie webových stránok a zabezpečujú lepšie priehliadanie internetu. Ide napríklad o súbory cookies, ktoré si pamätajú vaše jazykové preferencie, alebo tie, ktoré sledujú, či ste už boli požiadaní o účasť v prieskume, aby ste nepretržite neboli vyzyvaní k rovnakému prieskumu.

2.3 Výkonné súbory cookies

Výkonné súbory cookies slúžia na zhromažďovanie informácií o spôsobe, akým návštevníci používajú webovú stránku, informácie o navštívených stránkach alebo o počte zobrazených upozornení na chyby. Cieľom je analyzovať a optimalizovať používanie webových stránok.

3. Zoznam používaných cookies 

Nižšie nájdete prehľad cookies používaných na tejto webovej stránke spoločnosťou IDS EUROPE BV a súbory cookies používaných inými spoločnosťami. Tento zoznam súborov cookies bol naposledy aktualizovaný dňom,  ktorý je uvedený na spodnej časti tohto vyhlásenia. Nižšie uvedený zoznam bude z času na čas doplnený novými "cookies" používanými na tejto webovej stránke.

3.1  Vlastné cookies – cookies spoločnosti IDS

Súbory cookies spoločnosti IDS to sú súbory cookies umiestnené samotnou spoločnosťou IDS EUROPE BV týkajúce sa tejto webovej stránky,  a to:

__calitrack: (doba uchovávania: 365 dní) a __calitrack_sess: (doba uchovávania: dokonca určeného obdobia). Tieto súbory cookies umožňujú sledovať vašu aktivitu na webových stránkach (napríklad, ktoré stránky boli navštívené, na ktoré bannery ste klikli, vašu polohu pri vyhľadávaní najbližšej stanice, súhlas so zdieľaním vašej polohy atď.) a prepojiť tieto informácie s informáciami, ktoré ste nám poskytli (napr. zdieľanie svojej e-mailovej adresy). Tieto súbory cookies nám umožňujú prispôsobiť informácie, ktoré vám potom budú zasielané.

cookie_compliance: tento súbor cookie je povinný sledovať, ktoré súbory cookies môžeme uložiť vo vašom zariadení:( doba uchovávania: 100 dní).

fuel_favorite: tento súbor cookie uchováva Váš preferovaný typ paliva; (doba uchovávania: 1 rok).

station_favorite: tento súbor cookie ukladá Vašu preferovanú čerpaciu stanicu; (doba uchovávania: 1 rok).

ab-test-cookie: tento súbor cookie nám umožňuje otestovať propagačné kampane, ktoré sa čo najčastejšie zobrazujú používateľovi (doba uchovávania: 10 dní).

3.2  Súbory cookies iných spoločností

Súbory cookies iných spoločností to sú súbory cookies umiestnené inými spoločnosťami operujúce na tejto webovej stránke:

Na tomto webe používame súbory cookies služby Google Analytics, a to sú:

_gat: tento súbor cookie umožňuje vykonávať štatistické analýzy prostredníctvom nástroja Google Analytics (ďalšie informácie nájdete na adrese https://www.google.com/analytics/) (doba uchovávania: 10 minút)

_ga: tento súbor cookie tiež umožňuje vykonávať štatistické analýzy prostredníctvom nástroja Google Analytics, ale aj konkrétne umožňuje rozlišovať medzi jednotlivými používateľmi (návštevníkmi) (viac informácií nájdete na stránke: https://www.google.com/analytics/) (doba uchovávania: 2 roky)


_cfduid: tieto súbory cookies sa používajú na zabezpečenie rýchlejšieho načítania webových stránok.

4. Cookie manažment

Pokiaľ si budete priať byť neidentifikovaní, môžete vymazať súbory cookies z pevného disku počítača cez internetový prehliadač, zablokovať všetky súbory cookies alebo si zvoliť, aby ste pred ukladaním súborov cookies dostávali upozornenie.

Ak nechcete v počítači povoliť súbory cookies, možnosť zakázať tieto súbory nájdete vo všetkých bežných prehliadačoch. V takomto prípade je možné, že niektoré služby nebude možné používať na webových stránkach.

IDS EUROPE BV si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť toto vyhlásenie používania cookies. Je vašou povinnosťou pravidelne kontrolovať platné vyhlásenia súborov cookies a sledovať ich najnovšiu verziu.

Toto vyhlásenie používania  súboru cookie bolo naposledy aktualizované dňa 03.2017.