Zaměření na zákazníka

Centralizace našich zákazníků v každém ohledu

Centralizace našich zákazníků a neustálý dialog s nimi poskytuje IDS lepší pochopení potřeb v oblasti služeb palivových karet. To nám pomáhá, aby i nadále podnikání s námi bylo snadné, rychlé a uspokojující.

Customer centric

IDS Q8 hodnoty vůči zákazníkům

Hodnoty IDS Q8 odpovídají našemu hlubokému přesvědčení, že naše společnost by měla být řízena velmi profesionálním a etickým způsobem, aby naši zákazníci, dodavatelé, partneři, zaměstnanci a akcionáři mohli být hrdí na jejich vztah s Q8.

Proto, se snažíme pochopit, předvídat a plnit potřeby našich zákazníků. Naším cílem je vyvíjet produkty a služby, které odpovídají potřebám našich zákazníků na všech trzích. Neustále se snažíme být inovativní a lepší v našich službách a produktech.

Customer Satisfaction

Spokojenost zákazníka

Spokojenost zákazníků IDS je vyšší než evropský index B2B a k tomu dokonce ještě neustále roste. Věříme, že je to výsledkem neustálého dialogu s našimi zákazníky o porozumění jejich potřeb: 

  • Místní týmy obchodních zástupců zaručuje snadný kontakt a plné pochopení situace na trhu
  • Vícejazyčný zákaznický servis a mezinárodní Helpline 24/7 pro rychlou a snadnou pomoc a adekvátní řešení problémů
  • Pravidelný výzkum spokojenosti zákazníků spolu s následným plánem pro zlepšení
  • Zpětná vazba od zákazníků a pilotních skupin v průběhu nových projektů s cílem zajištění průběžného dialogu a maximálního zapojení

Tento přístup naznačuje, v jaké míře si IDS váží svých zákazníků. Naším cílem je dlouhodobé partnerství a jsme vděční být vybráni jako partner.

Podívejte se na další hodnoty IDS níže!