Best secured card

Nejlépe zabezpečené tankovací karty na trhu pro váš vozový park!

Získejte bezkontaktní tankovací karty pro bezpečné a rychlé tankování kdekoliv v Evropě!

Vaše tankovací karta je stejná jako vaše bankovní, tak proč u ní používat nižší míru zabezpečení než má vaše bankovní karta? S kartami IDS získáte výhodu nejlepšího zabezpečení vašich karet na trhu, které vás přesvědčí jak minimalizujeme míru rizika odcizení PHM.  Zaručujeme vám bezpečné transakce a plnou kontrolu vašich tankovacích karet.

RFID

Bezkontaktní karty s RFID čipem

IDS má jedno z vedoucích míst na trhu i proto že jako první zavedla bezpečnější bezkontaktní tankovací karty s “card radio frequency chip” (RFID – radiofrekvenční čip), která umožnuje bezkontaktní komunikaci s čtečkou karet.

IDS bezkontaktní karty nejsou jen bezpečnější než ostatní, ale jsou také jednodušší pro použití. Jelikož jsou osazeny RFID čipem stačí je pouze přiložit ke čtečce karet a autorizace je tímto odstartována.  To sebou přináší několik výhod:

  • Minimalizace rizika zkopírování karty, protože nedochází k fyzickému spojení s čtečkou karet a terminálem
  • Vysoká míra zabezepečnení na úrovni bankovních karet
  • Rychlé a jednoduché použití na terminálu
  • Delší životnost: čip je chráněn proti požkození
  • Nemožnost zkopírování či získání dat z karet

Trojnásobná kontrola před každou transakcí

Tip!

IDS iAccount je online nástroj který nabízí zabezpečení a plnou kontrolu

Podívejte se, jak by to mohlo fungovat pro vás!

Z důvodu maximálního zabezpečení IDS karet dochází před každou transakcí ke kombinaci tří různých control a to i během samotné transakce. 

  1. Začněme samotnou kartou. Nabízíme našim zákazníkům bezkontaktní kartu kterou stačí jen přiložit ke čtečce a není nutné ji do čtečky zasouvat jak je to nutné u karty s magnetickým páskem. Tato technologie běžně používaná u bankovních karet minimalizuje možnost zkopírování nebo odcizení dat z karty.
  2. Každá transakce kdekoliv v síti IDS vyžaduje po autorizaci karty zadání PIN kódu, takže karta nemůže být použita pokud byla ztracena nebo odcizena.
  3. On-line autorizace probíhá mezi terminálem a centrálním serverem kde jsou kontrolovány veškeré parametry karty jako její platnost, množstevní či transakční limity a další, které jsou zákazníkem nastaveny v naší webové aplikaci iAccount  určenou pro vaši správu karet.

Samotné tankování je pak povoleno až tehdy, jsou-li veškeré ověřené parametry v pořádku.

Tato úroveň zabezpečení se zdá jako logická a běžná, ale mnozí dodavatelé tankovacích karet nenabízejí takto zabezpečené karty a nepoužívají ani on-line autorizaci a tím vystavují  své klienty riziku velkých finančních ztrát.

2 Card solution

Kombinace tankovací karty s kartou řidiče

Jestliže chcete ještě vyšší úroveň zabezepečení pro vaše tankovací karty IDS nabízí kombinaci dvou bezkontaktních karet (tankovací karta vozidla a karta řidiče).Řidič obdrží svou kartu s PINem. Vozidlo pak obdrží druhou separátní kartu. V naší webové aplikaci iAccountu je pak možné autorizovat kartu řidiče ke konrétním vozidlům (jejich kartám) a obráceně. Kartám (stejně jako u základního jednokartového řešení) mohou být pak v naší webové aplikaci iAccountu množstevní a transakční limity.

Obě bezkontaktní karty je nutné autorizovat na terminálu (přiložením ke čtečce) a zadat PIN k řidičově kartě, poté je teprve požadavek na transakci on-line ověřen a pokud je vše v pořádku je transakce povolena.

Toto řešení není jen vyšší úrovní zabezpečení vašeho tankování, ale je i výborným nástrojem k tomu jak sledovat spotřebu jednotlivých vozidel a take jednotlivých řidičů.

Both the contactless driver card and the contactless truck card need to be read by holding them in front of the contactless reader. After entering the PIN code of the drivercard, the transaction request will be sent out for real time authorisation.

This 2-card solution, combined with our iAccount provides not only the highest security standards but also a powerful tool to control fuel consumption per truck and driver.