Card security

Skaffa det säkraste tankkortet på marknaden till dina bilar

Kontaktlösa tankkort med chipp för säker och snabb tankning i hela Europa

Ditt tankkort är ett kreditkort, så varför ha sämre standard än bankerna när det gäller kortsäkerhet? Med IDS drar du nytta av ett tankkort med marknadsledande säkerhet för att garantera lägsta risk för bedrägeri. Vi garanterar säkra transaktioner och full kontroll över dina tankkort.

RFID

Kontaktlöst kort med RFID-chipp

IDS är marknadsledande när det gäller säkerheten för tankkort och var först på marknaden med att förse sina kort med ett radiofrekvenschipp (RFID) som skapar kontakt när det kommer nära den kontaktlösa kortläsaren.

IDS kontaktlösa tankkort med chipp är inte bara säkrare än de flesta andra kort, de är också lätta och snabba att använda. Eftersom ett RFID-chipp är integrerat i kortet behöver du bara hålla det framför den kontaktlösa kortläsaren för att valideringen ska starta. Detta har stora fördelar:

  • minimal risk för bedrägerier, eftersom det inte krävs någon fysisk kontakt med terminalen
  • säkraste lösningen, lika säker som ett bankkort
  • enklare och snabbare användning vid terminalen
  • längre livscykel för kortet: chippet är skyddat för att undvika skador
  • förfalskning omöjlig: korten kan inte kopieras eller skimmas.

Kortsäkerhet i 3 steg före alla transaktioner

Tip

IDS iAccount ger dig en gratis och skyddad kundmiljö med full kontroll online. Hantera dessutom dina kort snabbt och enkelt: blockera, avblockera, sätt gränser, se transaktioner och mycket mer.

Se hur det skulle kunna fungera för dig!

Garantin för maximal tankkortssäkerhet som IDS lämnar är resultatet av att man kombinerar 3 smarta säkerhetsåtgärder och får dem att fungera tillsammans under alla bränsletransaktioner i vårt nätverk.

  1. Låt oss börja med själva kortet. Vi erbjuder våra kunder kontaktlösa chippkort som enkelt kan svepas framför den kontaktlösa läsaren i stället för kort med magnetremsa, som måste föras in i terminalen. Denna teknik används även av banker och eliminerar risken för kopiering av kortet, t.ex. kortskimning.
  2. Vid alla bränsletransaktioner och överallt i IDS-nätverket måste man efter att ha svept kortet ange den personliga identifieringskoden (PIN). Kortet kan därför inte användas om det tappats bort eller stulits.
  3. Autentisering i realtid görs via terminalen i den centrala servern. Nu kontrolleras det om kortet är giltigt och att det inte finns någon aktuell blockering eller annan restriktion kopplad till kortet. Det sker via vårt korthanteringssystem iAccount.

Om allt godkänns kan transaktionen och tankningen genomföras.

Denna säkerhetsnivå kan tyckas logisk, men många utfärdare av tankkort arbetar med osäkra kort och utan denna autentisering i realtid, vilket utsätter kortet och kreditkontot för en stor risk.

2 Card solution

Lösningar för lastbils- och förarkort

Om du vill ha absolut största kontroll och säkerhet för dina tankkort erbjuder IDS en kontaktlös tvåkortsfunktion. En förare får ett förarkort, som blir huvudkortet med ansluten PIN-kod. För lastbilen finns ett separat kort. Du kan koppla de båda korten till varandra via iAccount, vår plattform för kortkontroll. Där kan du också enkelt ställa in kortbegränsningar (baserat på land eller volym).

Både det kontaktlösa förarkortet och det kontaktlösa lastbilskortet måste läsas genom att man håller dem framför den kontaktlösa läsaren. När förarkortets PIN-kod har angetts skickas en begäran om autentisering av transaktionen i realtid.

Denna tvåkortslösning ger dig i kombination med iAccount inte bara högsta säkerhetsnivå, utan också ett kraftfullt verktyg för kontroll av bränsleförbrukningen per lastbil och förare.