De sociale verantwoordelijkheid en kwaliteit van IDS

Onze focus op veiligheid, gezondheid, milieu, gemeenschap, ethiek en kwaliteit

Behorende tot Kuwait Petroleum, legt IDS de focus op een beleid dat beantwoordt aan de hoogste kwaliteit, ethische normen en procedures. Op deze manier vormt IDS een betrouwbare en professionele partner voor zijn klanten en aandeelhouders.

CSR

Veiligheid, gezondheid, milieu

In overeenstemming met de principes van Kuwait Petroleum, streeft IDS Q8 ernaar om een world-class norm te behalen op het vlak van kwaliteit, milieu, veiligheid, beveiliging en gezondheid. Om hieraan te kunnen voldoen, heeft Kuwait Petroleum een SSHE Management System ontwikkeld, dat toegepast wordt in elke operating unit van de onderneming en voldoet aan de volgende normen: ISO 9001 en ISO 14001.

Kuwait Petroleum probeert de impact van zijn activiteiten op het milieu te beperken en voert op alle gebieden een beleid met het oog op een beter milieu . Het SSHE systeem maakt deel uit van de cultuur en mentaliteit van Kuwait Petroleum en wordt ten zeerste nageleefd door alle werknemers op alle niveaus binnen de onderneming.

Engagement voor plaatselijke, goede doelen

Tip

Wist u dat IDS deel uitmaakt van Kuwait Petroleum, één van de grootste olieconcerns in de wereld?

Meer info!

Kuwait Petroleum zet zich op een transparante, open manier in voor plaatselijke goede doelen. Kuwait Petroleum, een organisatie ‘met een HART’, organiseert jaarlijks verschillende activiteiten met zijn werknemers ten voordele van het Rode Kruis (Sponserloop, kerstmarkten,bloeddonaties). Kuwait Petroleum steunt deze initiatieven door een extra bedrag te doneren.

Responsible care

Kwaliteitsnormen

Kuwait Petroleum voert een beleid, dat tegemoetkomt aan de hoogste kwaliteit, ethische normen en procedures. Op deze manier vormt IDS een betrouwbare en professionele partner voor zijn klanten en aandeelhouders.

  • ISO 9001 ontwikkeld door de International Organization for Standardization, die de vereisten voor een Quality Management System vastlegt.
  • ISO 14001 ontwikkeld door de International Organization for Standardization, die de vereisten voor een Environmental Management System vastlegt.
  • OHSAS 18001 ontwikkeld door de British Standards Institution en verwijst naar een lijst met specificaties omtrent arbeidsgezondheid en –veiligheid.
  • RC 14001 ontwikkeld door de American Chemistry Council en is een combinatie van de standaard ISO 14001 en de principles of Responsible Care (RC)

Bekijk hieronder meer IDS-waarden!