IDS корпоративна социална отговорност и качество

Нашият фокус върху безопасността, здравето, околната среда, общността, етиката и качеството

Като част от Кувейт Петролеум, IDS се фокусира върху правенето на бизнес с най-високо качество, етични стандарти и процедури. Това гарантира на нашите клиенти и акционери надежден и професионален бизнес партньор в зареждането с гориво.

CSR

Безопастност, здраве, околна среда

IDS Q8 се стреми да достига световни стандарти в качеството, отношението си спрямо околната среда, безопастността, сигурността и здравето в съответствие с принципите на Кувейт Петролеум. Във връзка с предлагането на най-високо качество на клиентите в споменатите области, Кувейт Петролеум разработи и приложи SSHE Система за управление, която е вградена във всяка оперативна единица на компанията и осигурява правилното спазване на следните нормативи:  ISO 9001 и ISO 14001.

Кувейт Петролеум търси начини да сведе до минимум ефекта върху околната среда от своята дейност в районите, където работи, както и да изгради чувствителност към околната среда във всеки аспект от бизнеса си.  

Системата SSHE в вградена в културата на Kuwait Petroleum, от най-ниското до най-високото стъпало в организацията.

Сътрудничество с местни общности

полезни съвети

Знаете ли, че IDS е част от Kuwait Petroleum, един от най-големите петролни конгломерати в света

Научете повече!

Кувейт Петролеум ще си сътрудничи с местни общности по открит и прозрачен начин. Доказвайки, че е компания „със сърце”, Кувейт Петролеум организира различни активности, подпомагащи Червения кръст всяка година. Те се състоят в спонсорски кросове, коледни пазари, даряване на кръв, в които са включени служителите на Кувейт Петролеум, за да ги стимулира да добавят своя принос в даренията.

Responsible care

Стандарти за качество

Кувейт Петролеум осигурява извършване на дейността си по най-високите стандарти, етични стандарти и процедури, гарантирайки на нашите клиенти и акционери надежден и професионален бизнес партньор в зареждането с гориво.

  • ISO 9001 разбработена от Международната организация за стандартизация, установяваща изискванията за качествената Система за управление
  • ISO 14001 разбработена от Международната организация за стандартизация, установяваща изискванията за Система за управление на околната среда
  • OHSAS 18001 разбработена от Британския институт по стандарт, отнася се до списък със спецификации относно здравето и сигурността при работа
  • RC 14001 разбработена от Американския химически съвет и представлява комбинация от стандартната ISO 14001 и принципите на Отговорна грижа (Responsible Care)

Вижте още ползи от IDS по-долу!