IDS hecht veel belang aan klanttevredenheid

De klant staat centraal in wat we doen

IDS krijgt een beter inzicht in de klantenbehoeften op de markt van het tankpasgebruik wanneer de klant centraal staat en er regelmatig dialoog gevoerd wordt. Hierdoor kunnen we blijven samenwerken op een makkelijke, snelle en bevredigende manier voor beide partijen.

Customer centric

IDS Q8 klantenwaardering

IDS Q8 is ervan overtuigd dat een onderneming beheerd moet worden op een uiterst professionele en ethische manier, zodat onze klanten, leveranciers, partners, werknemers en aandeelhouders trots zijn op hun relatie met Q8.

We streven ernaar om de behoeften van onze klanten te definiëren, erop te anticiperen en eraan te voldoen. We trachten producten en diensten te ontwikkelen, die beantwoorden aan de behoeften van onze klanten in al onze markten en die tegelijkertijd  innovatief en kwaliteitsvol zijn.

Customer Satisfaction

Klanttevredenheid

De klanttevredenheid van IDS ligt boven de Europese B2B norm en neemt nog steeds toe. Dit is volgens ons het resultaat van een permanente dialoog met onze klanten om hun behoeften te begrijpen. 

  • Plaatselijke sales teams garanderen een vlot contact en volledig inzicht in de marktsituatie
  • Meertalige customer service en internationale Helpline 24/7 bieden hulp en oplossingen op een snelle, makkelijke en gepaste manier.
  • Regelmatig onderzoek naar klanttevredenheid met een consequent actieplan voor verbetering
  • Feedback van pilootklanten in het kader van nieuwe projecten en initiatieven om een permanente dialoog en maximale betrokkenheid  te verzekeren

Deze manier van werken toont hoezeer IDS de samenwerking met zijn klanten waardeert. We streven naar een coöperatie op lange termijn en zijn dankbaar dat u ons kiest als uw tankpasaanbieder.

De relatie met IDS is perfect, zowel het telefonisch contact met de klantendienst als het persoonlijk contact met de sales manager. Men is er betrokken en probeert mee naar oplossingen te zoeken bij problemen.
Rafael Sánchez González
Virosque Transporte y Logística S.L.

Bekijk hieronder meer IDS-waarden!