IDS's sociala ansvar och kvalitet

Vårt fokus på säkerhet, hälsa, miljö, samhälle, etik och kvalitet

Som en del av Kuwait Petroleum fokuserar IDS på att göra affärer där vi beaktar högsta kvalitet samt etiska normer och förfaranden. Våra kunder och intressenter garanteras därmed en pålitlig och professionell affärspartner inom tankning.

CSR

Säkerhet, hälsa, miljö

IDS strävar efter att uppnå världsklass i fråga om normer som gäller kvalitet, miljö, säkerhet och hälsa. Detta helt i linje med Kuwait Petroleums principer. För att kunna leverera högsta kvalitet inom dessa områden har Kuwait Petroleum utvecklat och infört ett ledningssystem för säkerhet, hälsa och miljö (SSHE Management System) vid varje operativ enhet inom företaget, och detta system säkrar att följande normer efterlevs: ISO 9001 och ISO 14001.

Kuwait Petroleum strävar efter att minimera miljöpåverkan av sin verksamhet på de områden där bolaget är verksamt, och bygger aktivt in en lyhördhet inför miljön i varje aspekt av sin affärsverksamhet. SSHE-systemet är en integrerad del av Kuwait Petroleums kultur och beteende, och alla nivåer i organisationen arbetar engagerat för att efterleva det. 

Samverkan med lokala samhällen

Tip

Visste du att IDS ingår i Kuwait Petroleum, ett av världens största integrerade oljekonglomerat.

Ta reda på mer!

Kuwait Petroleum samverkar med lokala samhällen på ett öppet och transparent sätt. Varje år bevisar man att man är ett företag med gott hjärta genom att anordna olika aktiviteter som stöder Röda Korset och som innehåller flera aktiviteter (sponsorlopp, julmarknader, blodgivning) som våra medarbetare deltar i. Kuwait Petroleum stimulerar dessa initiativ genom att bidra extra till alla donationer.

Responsible care

Kvalitetsnormer

Vi inom Kuwait Petroleum bedriver vår verksamhet med högsta kvalitet som ledstjärna och i enlighet med etiska normer och förfaranden. Våra kunder och intressenter garanteras därmed en pålitlig och professionell affärspartner inom tankning.

  • ISO 9001 har utvecklats av International Organization for Standardization och fastställer kraven på ett kvalitetsledningssystem.
  • ISO 14001 har utvecklats av International Organization for Standardization och fastställer kraven på ett miljöledningssystem.
  • OHSAS 18001 har utvecklats av British Standards Institution och innehåller en lista med specifikationer gällande hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.
  • RC 14001 har utvecklats av American Chemistry Council och är en kombination av ISO 14001 samt principerna i Responsible Care (RC), den kemiska industrins initiativ för att förbättra hälsa, miljö och säkerhet.

Se fler fördelar med IDS nedan!