Społeczna odpowiedzialność biznesu i jakość IDS

Nacisk na bezpieczeństwo, zdrowie, środowisko, społeczeństwo, etykę oraz jakość

Będąc częścią Kuwait Petroleum, IDS koncentruje się na prowadzeniu działalności biorąc pod uwagę najwyższe standardy jakości, etyczne oraz proceduralne. Dla naszych klientów i udziałowców oznacza to współpracę z odpowiedzialnym i profesjonalnym partnerem paliwowym.

CSR

Bezpieczeństwo, zdrowie, środowisko

IDS Q8 aspiruje do uzyskania światowych standardów w kwestiach jakości, środowiska, bezpieczeństwa, zabezpieczeń oraz zdrowia, zgodnie z zasadami Kuwait Petroleum. W celu zapewnienia naszym klientom najwyższych standardów w tych dziedzinach, Kuwait Petroleum rozwinęło i wprowadziło System Zarządzania SSHE, stosowany w każdym oddziale firmy i zabezpiecza prawidłowe spełnienie następujących norm: ISO 9001 oraz ISO 14001.

Kuwait Petroleum dąży do zminimalizowania wpływu swojej działalności na środowisko na terenach działania i aktywnie zwiększa wrażliwość na aspekty środowiskowe w każdej dziedzinie swojej aktywności. System SSHE wpisany jest w kulturę i zachowanie Kuwait Petroleum, z wysokim zaangażowaniem na każdym poziomie organizacji.

Kuwait Petroleum seeks to minimise the environmental impact of its activities in areas where the company operates; it actively builds sensitivity to the environment into every aspect of its business. The SSHE system is embedded in Kuwait Petroleum’s culture and behaviour, with a high commitment to it at all the levels of the organisation, from the top to the bottom.   

Zaangażowanie w lokalne społeczności

Wskazówka

Czy wiedziałeś, że IDS jest częścią Kuwait Petroleum, jednego z największych światowych koncernów paliwowych?

Dowiedz się więcej!

Kuwait Petroleum angażuje się w społeczności lokalne w otwarty i jasny sposób. Będąc firmą „z sercem” corocznie organizujemy wśród naszych pracowników różne działania wspierające Czerwony Krzyż (Bieg sponsorów, jarmarki Bożonarodzeniowe, oddawanie krwi). Kuwait Petroleum stymuluje te działania przeznaczając dodatkowe donacje.

Responsible care

Standardy jakości

Kuwait Petroleum zapewnia prowadzenie działalności według najwyższych procedur oraz standardów jakości i etyki, gwarantując naszym klientom i udziałowcom odpowiedzialnego i profesjonalnego partnera paliwowego.

  • ISO 9001 opracowany przez International Organization for Standardization, ustanawiający wymagania Systemu Zarządzania Jakością.
  • ISO 14001 opracowany przez  International Organization for Standardization, ustanawiający wymagania dla Systemu Zarządzania Środowiskowego.
  • OHSAS 18001 opracowany przez  British Standards Institution, odnoszący się do listy specyfikacji dotyczących przepisów BHP.
  • RC 14001 opracowany przez  American Chemistry Council, będący połączeniem standardowego ISO 14001 z zasadami programu „Odpowiedzialność i Troska” (RC).

Sprawdź więcej wartości IDS poniżej!