Privacybeleid

IDS Europe BV of een andere lokale entiteit van onze groep, met wie u een contract* heeft afgesloten (allemaal samen “IDS” of “wij” of “ons” genoemd) spant zich in voor het beschermen van de privacy van de Persoonsgegevens die worden verzameld van bezoekers van websites, klanten, dealers, leveranciers en andere personen (“u”) in het kader van onze bedrijfsactiviteiten en op onze websites in onze functie als verwerkingsverantwoordelijke. (*Voor verdere identificatiegegevens als verwerkingsverantwoordelijke kan u uw contract raadplegen.)

Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw Persoonsgegevens is belangrijk voor IDS. In de wijze waarop wij onze bedrijfsactiviteiten uitoefenen, zullen wij zorgvuldig met uw Persoonsgegevens omgaan en voldoen aan de toepasselijke regelgeving op het gebied van privacy, gegevensbescherming en gegevensbeveiliging. Lees dit Privacybeleid voor meer informatie over de manier waarop wij Persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

In onderstaand beleid beschrijven we:

 • welke Persoonsgegevens wij kunnen verzamelen;
 • voor welke doeleinden wij uw Persoonsgegevens kunnen gebruiken;
 • op welke rechtsgrond wij ons baseren bij het verwerken van uw Persoonsgegevens;
 • aan wie wij uw Persoonsgegevens kunnen verstrekken;
 • hoe lang wij uw Persoonsgegevens bewaren;
 • uw rechten in relatie tot uw Persoonsgegevens;
 • waar u terecht kunt met uw vragen en opmerkingen.
 1. Welke Persoonsgegevens verzamelen we?

Via onze websites verzamelen wij in beginsel geen informatie over u (“Persoonsgegevens”), tenzij u er vrijwillig voor kiest deze aan ons te verstrekken, bijvoorbeeld door u te registreren, ons per e-mail om informatie te vragen of door een vragenlijst in te vullen. Indien u niet wilt dat uw Persoonsgegevens worden verzameld, dan vragen wij u deze niet aan ons te verstrekken.

Via onze websites (afhankelijk van de website die u bezoekt) en andere vormen van contact binnen onze bedrijfsactiviteiten, kunnen wij de volgende Persoonsgegevens verzamelen.

 • Wanneer u telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt, verzamelen wij uw naam, telefoonnummer en/of e-mailadres.
 • Om u onze nieuwsbrief te kunnen sturen, hebben wij uw naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en geslacht nodig.

We kunnen ook uw huidige locatie en IP-adres verzamelen.

Camerabeveiliging

De plaatsen waar wij beveiligingscamera’s gebruiken, zijn over het algemeen “gesloten ruimten die toegankelijk zijn voor het publiek” (bijv. tankstations).

Wij gebruiken het camerabeveiligingssysteem voor bewaking en toezicht via een erkend bewakingsbedrijf (alarmcentrale of ander bewakingsbedrijf), inclusief:

 • het beheer van de alarmcentrale, met voorafgaande videoverificatie;
 • het voorkomen, vaststellen en aan het licht brengen van een misdrijf zoals fraude of diefstal (beschermen van onze bezittingen, overvallen enz.);
 • het verzamelen van bewijs van misdrijven en schade, of het identificeren van daarbij betrokken personen;
 • het monitoren van de veiligheid van contractanten, bezoekers en klanten;
 • het monitoren van de veiligheid van onze panden.

Daarnaast gebruiken wij het camerabeveiligingssysteem voor technische en operationele doeleinden, zoals:

 • de verificatie van transacties;
 • de verificatie van ongevallen;
 • het afschermen van camerabeelden ter bescherming van de privacyrechten van anderen, indien aanwezig;
 • het informeren van verzekeringsmaatschappijen over incidenten op ons terrein: glad oppervlak, defecte pomp, gewonde klant vanwege een voorwerp op het tankstation, aanrijding tussen twee klanten.

De beelden kunnen ook worden gebruikt voor het bestrijden van fraude of schenden van (veiligheids)regels door klanten of leveranciers. De bewakingsactiviteiten worden uitgevoerd via erkende bewakingsbedrijven en waar mogelijk voor beperkte eigen bewakingsactiviteiten.

Verkooppunten kunnen gebruik maken van bewakingscamera’s. Beelden van bewakingscamera’s moeten worden geregistreerd, verwerkt en opgeslagen in overeenstemming met toepasselijke wetgeving en worden gebruikt voor (i) bewaking (beveiligingsdoel) en toezicht, waaronder het voorkomen, vaststellen en aan het licht brengen van misdrijven of andere schendingen, en ook voor het opsporen en identificeren van de daders, getuigen of slachtoffers, zoals het identificeren van personen die betrokken zijn bij frauduleus gebruik van o.a. tankpassen en systemen, overlast, douane- en accijnszaken, en/of (ii) het identificeren van personen of vaststellen van gebeurtenissen die schade toebrengen aan eigendommen van leden van de Kuwait Petroleum Group, en/of (iii) technische/operationele verificatie. De Deelnemer stelt iedere pashouder tijdig op de hoogte van een dergelijk cameragebruik.

De beelden worden opgeslagen in overeenstemming met de wettelijke vereisten, tenzij de beelden bewijs bevatten van een misdrijf of schade, of voor het identificeren van daders en getuigen. De beelden kunnen worden doorgezonden aan de politie, rechterlijke instanties, alarmcentrale(s), installateur(s) van beveiligingscamera’s en verzekeringsmaatschappijen voor het afhandelen van schade aan onze eigendommen. Wanneer dit wettelijk is toegestaan, kunnen beelden van beveiligingscamera’s ook worden gedeeld binnen de Kuwait Petroleum Group, voor zover deze bedrijven zich in de Europese Economische Ruimte bevinden.

Andere gegevens die automatisch worden verzameld (geen persoonsgegevens)

Wanneer u onze websites bezoekt, kunnen wij ook informatie verzamelen die geen betrekking heeft op u als persoon. Het gaat dan bijvoorbeeld om het type internetbrowser en computerbesturingssysteem, de domeinnaam van de website waar u vandaan komt, het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die u op onze websites hebt doorgebracht en de bekeken pagina’s. Wij kunnen deze informatie gebruiken en delen binnen de Kuwait Petroleum Group om te meten hoe onze websites worden gebruikt en om de inhoud ervan te verbeteren.

 1. Voor welke doeleinden gebruiken wij uw Persoonsgegevens en op welke rechtsgrond baseren we ons?

Uw Persoonsgegevens worden verwerkt wanneer:

 • u uw wensen vrijwillig, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig aan ons kenbaar hebt gemaakt;
 • wij uw Persoonsgegevens moeten verwerken om u de diensten te kunnen leveren die u hebt besteld of waarvoor u zich hebt aangemeld;
 • de verwerking noodzakelijk is om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen, met name onze economische, commerciële en financiële belangen, de bedrijfscontinuïteit, de veiligheid en vertrouwelijkheid van klantgegevens en producten, en de veiligheid van digitale en fysieke infrastructuur;
 • de verwerking nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op IDS rusten als gevolg van wetgeving.

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het sturen van nieuwsbrieven waarvoor u zich hebt aangemeld

Indien u zich met uw e-mailadres aanmeldt voor onze nieuwsbrieven, gebruiken wij uw e-mailadres voor het sturen van nieuwsbrieven of meldingen over de updates van blogposts.

 • Het sturen van marketingmateriaal

Daarnaast sturen wij u marketingberichten of richten wij ons online tot u: we sturen u speciale (toekomstige) aanbiedingen of ander reclamemateriaal om u te informeren over onze laatste noviteiten die voor u interessant kunnen zijn. Wilt u deze berichten niet langer van ons ontvangen, dan kunt u zich afmelden via de koppeling “uitschrijven” of door het opvolgen van andere instructies in de door ons gestuurde berichten.

 • U helpen wanneer u telefonisch contact met ons opneemt

Wij moeten de Persoonsgegevens verwerken die nodig zijn om de door u gevraagde dienst te kunnen leveren.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook gebruiken om:

 • contact met u op te nemen over een aanbod of om aan andere zakelijke behoeften te voldoen, of om online enquêtes te houden om de wensen en profielen van onze klanten beter te begrijpen.
 • beter te begrijpen wat uw bedrijfsbehoeften zijn en hoe wij onze producten of diensten kunnen verbeteren.
 1. Met wie delen wij uw Persoonsgegevens?

Delen binnen de groep

Aangezien de Kuwait Petroleum Group ook buiten de Europese Economische Ruimte opereert, kan de informatie die u verstrekt worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte. Deze en alle andere doorgiften blijven veilig en uitsluitend onder onze zeggenschap. Dergelijke doorgiften vallen onder een interne overeenkomst van de groep, die specifieke contractuele bescherming biedt om te waarborgen dat uw Persoonsgegevens op een adequaat en constant niveau worden beschermd, overal waar deze binnen de Kuwait Petroleum Group worden doorgegeven.

Andere derden

Uw Persoonsgegevens kunnen voor marketingdoeleinden worden gedeeld met:

 • mailingbureaus;
 • leveranciers van tankpassen.

Op onze website kunnen wij de volgende plug-ins voor sociale media gebruiken: LinkedIn (“Socialemediafuncties”) waardoor sommige van uw Persoonsgegevens met deze partijen kunnen worden gedeeld. Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen en bijhouden welke pagina u op onze sites bezoekt, en zij kunnen een cookie plaatsen zodat de functie goed werkt. Socialemediafuncties en Socialemediawidgets kunnen worden gehost door een derde of rechtstreeks op onze websites. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op deze functies. Voor uw interacties met deze functies geldt het privacybeleid en ander beleid van de bedrijven die deze functies verzorgen. Meer informatie over cookies van derden is ook te vinden in ons cookiebeleid.

 1. Koppelingen naar andere websites?

Deze website kan koppelingen bevatten naar andere websites, die niet onze eigendom zijn en niet door ons worden beheerd of onderhouden. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het privacybeleid van andere websites, noch voor de uitvoering van dit beleid, ook niet als:

 • u de website van derden hebt bezocht via een koppeling op onze websites; of
 • via een koppeling op een website van een derde op onze website terecht bent gekomen.

Wij adviseren u het beleid van elke website die u bezoekt te controleren en bij vragen of opmerkingen contact op te nemen met de eigenaar of beheerder van die website.

 1. Hoe lang bewaren wij uw Persoonsgegevens?

Uw Persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Dit is in het algemeen voor de duur van een contractuele relatie of de uitvoering van een bepaalde dienst, en voor de periode daarna zoals wettelijk is vereist of op grond van toepasselijk recht is toegestaan.

 1. Welke rechten hebt u in relatie tot uw Persoonsgegevens?

Op grond van de gegevensbeschermingswetgeving hebt u – onder bepaalde voorwaarden – recht op inzage in uw Persoonsgegevens en het recht onjuiste gegevens te rectificeren, te vervolledigen en/of te laten wissen. Indien u een of meer van deze rechten wilt uitoefenen, stuur dan een e-mail naar: [email protected]. Wij zullen ons vervolgens redelijkerwijs inspannen om:

 • u een kopie van de door u verstrekte gegevens te verstrekken;
 • eventuele onjuistheden in de gegevens die wij hebben bij te werken;
 • die gegevens te wissen waarvoor wij niet langer beschikken over een rechtsgrond die het gebruik van deze gegevens rechtvaardigt.

Om gemakkelijker aan uw verzoek te kunnen voldoen, is het handig als u aangeeft in welk kader u Persoonsgegevens hebt verstrekt.

Daarnaast hebt u, wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming en in relatie tot direct marketing, het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens door uw toestemming in te trekken. U kunt ons ook vragen de verwerking van Persoonsgegevens te beperken terwijl een klacht wordt onderzocht.

U hebt ook het recht bezwaar te maken tegen verwerking (inclusief profilering) op basis van een gerechtvaardigd belang, tenzij onze redenen voor het uitvoeren van die verwerking zwaarder wegen dan de afbreuk aan uw gegevensbeschermingsrechten.

Voor uw uitoefening van deze rechten gelden bepaalde uitzonderingen ter bescherming van het algemeen belang (bijv. het voorkomen of aan het licht brengen van een misdrijf). Indien u een van deze rechten uitoefent, zullen wij controleren of u het recht daartoe hebt en in de meeste gevallen binnen een maand reageren. Wij kunnen een redelijke vergoeding in rekening brengen voor “herhaalde verzoeken”, “kennelijk ongegronde of buitensporige verzoeken” of “bijkomende kopieën”.

Indien u ontevreden bent met ons gebruik van uw gegevens of onze reactie op de uitoefening van deze rechten, hebt u het recht een klacht in te dienen bij uw nationale gegevensbeschermingsinstantie.

Bovendien kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens in relatie tot direct marketing en de verwerking van Persoonsgegevens beperken terwijl een klacht wordt onderzocht (in bepaalde situaties). Binnen de grenzen van de wet hebt u eveneens het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere organisatie (gegevensoverdraagbaarheid).

 1. Cookies

Wanneer u een van onze websites bekijkt, kunnen wij cookies en andere geautomatiseerde methoden voor gegevensverzameling opslaan. Een cookie is een klein tekstbestand dat in de browser van de harde schijf van uw computer (of vergelijkbaar apparaat) wordt geplaatst door de websites die u bezoekt (“Cookies”). Cookies kunnen u bij het volgende bezoek automatisch herkennen en wij kunnen daardoor een website aanpassen aan uw interesse, of uw wachtwoord opslaan zodat u dit niet steeds opnieuw hoeft in te voeren. Wordt u liever niet herkend, dan kunt u dit regelen via uw internetbrowser die u de mogelijkheid geeft Cookies van de harde schijf van uw computer te wissen, alle Cookies te blokkeren of een waarschuwing te ontvangen voordat een Cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie en details over de Cookies die op deze website worden gebruikt, verwijzen we naar de cookieverklaring https://ids.q8.com/en/cookie-statement op deze website.

 1. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor dit beleid, indien nodig te wijzigen, bijvoorbeeld om te voldoen aan wijzigingen in wet- of regelgeving, nieuwe praktijken en procedures, of aan vereisten opgelegd door de toezichthoudende autoriteit. De meest recente versie is altijd beschikbaar via deze koppeling. De datum waarop deze tekst voor het laatst werd gewijzigd, staat in de koptekst van het document. Wij zullen u over belangrijke beleidswijzigingen informeren.

 1. Waar kunt u terecht met uw vragen en opmerkingen?

Indien u vragen hebt of meer informatie wilt, kunt u een e-mail sturen naar [email protected].

U kunt ook een brief sturen naar onderstaand adres:
IDS Europe BV
T.a.v. Klantenservice
Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam

Dit Privacybeleid is van toepassing op de website www.ids.q8.com die wordt beheerd door:

IDS Europe BV