Polityka prywatności

IDS Europe BV lub inny lokalny podmiot z naszej grupy, z którym zawarliście Państwo umowę* (razem nazywany „IDS” lub „my” lub „nas”), zobowiązuje się do ochrony prywatności danych osobowych i dba o ochronę prywatności tych danych, gromadzonych od osób odwiedzających stronę internetową, klientów, sprzedawców, dostawców i innych osób („Państwo”) w kontekście naszej działalności biznesowej oraz na naszych stronach internetowych, występując w charakterze administratora.  (*Prosimy o zweryfikowanie kontrahenta w celu uzyskania dalszej daty identyfikacji administratora.)

Ochrona bezpieczeństwa i prywatności Państwa danych osobowych jest ważna dla IDS. Prowadząc naszą działalność, będziemy dbać o Państwa dane osobowe oraz przestrzegać obowiązujących zasad dotyczących poufności, ochrony danych i bezpieczeństwa danych. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności, zawierającą informacje o tym, w jaki sposób gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe.

W poniższej polityce określimy:

 • jakie Dane osobowe możemy gromadzić,
 • w jakich celach możemy wykorzystywać Państwa Dane osobowe,
 • w oparciu o jaką podstawę prawną przetwarzamy Państwa Dane osobowe,
 • komu możemy przekazywać Państwa Dane osobowe,
 • jak długo będziemy przechowywać Państwa Dane osobowe,
 • jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa Danych osobowych,
 • gdzie mogą Państwo kierować pytania i uwagi.
 1. Jakie Dane osobowe gromadzimy?

Z zasady nie gromadzimy żadnych informacji dotyczących Państwa („Dane osobowe”) za pośrednictwem naszych stron internetowych, chyba że dobrowolnie podejmą Państwo decyzję o udostępnieniu ich nam na przykład w drodze rejestracji, poprzez wysłanie nam zapytania drogą e-mailową lub wypełnienie kwestionariusza. Jeżeli nie życzą sobie Państwo gromadzenia Państwa Danych osobowych, prosimy o nieprzekazywanie ich do nas.

Za pośrednictwem naszych stron internetowych (w zależności od przeglądanej strony internetowej) i innych środków kontaktu w ramach naszych działań biznesowych możemy gromadzić następujące Dane osobowe.

 • W przypadku kontaktu drogą telefoniczną lub e-mailową będziemy gromadzić: Państwa nazwisko, numer telefonu i/lub adres e-mail.
 • Do przesyłania Państwu naszego newslettera będziemy potrzebować: Państwa nazwiska, adresu, daty urodzenia, adresu e-mail i informacji o płci.

Możemy także gromadzić informacje dotyczące Państwa aktualnej lokalizacji i adresu IP.

 

 

Monitoring przemysłowy

Miejsca, w których stosujemy monitoring przemysłowy, są generalnie „miejscami zamkniętymi, ogólnodostępnymi” (np. stacje obsługi).

Korzystamy z systemu monitoringu przemysłowego dla celów nadzoru za pośrednictwem licencjonowanej firmy monitoringowej (centrala alarmowa lub inny rodzaj firmy monitoringowej), co obejmuje:

 • zarządzanie centralą alarmową, po uprzedniej weryfikacji wideo;
 • w celu zapobiegania, ustalenia i wykrywania przestępstw, w tym oszustw lub kradzieży (ochrona naszych aktywów, utrzymanie pozycji itp.);
 • w celu zgromadzenia dowodów popełnienia przestępstwa i szkody lub w celu zidentyfikowania uczestniczących w nim osób;
 • w celu monitorowania bezpieczeństwa wykonawców, gości i klientów;
 • w celu monitorowania bezpieczeństwa naszych obiektów; oraz

Dodatkowo wykorzystujemy system monitoringu przemysłowego do celów technicznych i operacyjnych, takich jak:

 • weryfikowanie transakcji;
 • weryfikowanie wypadków;
 • maskowanie nagrań z kamer przemysłowych w celu ochrony prywatności innych osób, w miarę dostępności;
 • informacje dla towarzystwa ubezpieczeniowego na temat zdarzeń na naszym terenie: śliska nawierzchnia, wadliwa pompa, zranienie klienta przez przedmiot na terenie stacji, kolizja między dwoma klientami.

Nagranie może zostać wykorzystane także do zwalczania oszustw lub nadużyć w zakresie zasad (bezpieczeństwa) ze strony klientów bądź dostawców. Czynności monitoringu są realizowane przez licencjonowane firmy monitoringowe oraz, w miarę możliwości, dla celów własnych ograniczonych czynności nadzoru.

W punktach sprzedaży stosowane mogą być kamery monitoringu. Obrazy z kamer monitoringu są rejestrowane, przetwarzane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz są wykorzystywane do celów (i) monitoringu (ochrona) i nadzoru, w tym zapobiegania, ustalania lub wykrywania przestępstw lub innych naruszeń, a także odnalezienia i zidentyfikowania sprawców, świadków lub ofiar, na przykład zidentyfikowania osób uczestniczących w nadużyciach dotyczących Kart i systemów, zakłóceń, spraw celnych i akcyzowych, i/lub (ii) osób lub zdarzeń powodujących szkody na majątku Grupy Kuwait Petroleum i/lub (iii) dla celów weryfikacji technicznej/operacyjnej. Uczestnik w odpowiednim terminie poinformuje każdego Posiadacza karty o takim wykorzystaniu kamer.

Nagrania są przechowywane zgodnie z wymogami prawa, chyba że nagranie zawiera dowody popełnienia przestępstwa lub szkody bądź dowody umożliwiające zidentyfikowanie przestępców i świadków. Nagranie może zostać przekazane policji, organom sądowym, do centrali alarmowej, instalatora(-ów) monitoringu przemysłowego oraz towarzystwa ubezpieczeniowego dla celów prowadzenia postępowania związanego ze szkodą powstałą w naszych obiektach. W przypadkach dozwolonych przez prawo obrazy z monitoringu przemysłowego mogą być także udostępniane w ramach Grupy Kuwait Petroleum, o ile spółki te znajdują się na terenie EOG.

Automatyczne gromadzenie danych innych niż Dane osobowe

Podczas uzyskiwania przez Państwa dostępu do naszych stron internetowych możemy także gromadzić informacje, które nie odnoszą się do Państwa jako osób fizycznych, takie jak między innymi: rodzaj używanej przeglądarki internetowej i system operacyjny w komputerze; nazwa domeny strony internetowej, z której uzyskali Państwo dostęp; liczba wizyt, średni czas spędzony na stronie, liczba wyświetlonych podstron. Możemy wykorzystywać i udostępniać takie dane w obrębie Grupy Kuwait Petroleum w celu pomiaru korzystania z naszych stron internetowych i doskonalenia ich treści.

 1. W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej wykorzystujemy Państwa Dane osobowe?

Państwa Dane osobowe będą przetwarzane, jeżeli:

 • przekazali nam Państwo dobrowolną, konkretną, świadomą i jednoznaczną informację o swoich oczekiwaniach;
 • potrzebujemy przetwarzania Państwa Danych osobowych, aby móc oferować Państwu usługi zamówione lub subskrybowane przez Państwa;
 • przetwarzanie jest niezbędne dla realizowania naszych prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności: interesów ekonomicznych, handlowych i finansowych, ciągłości działania, ochrony i poufności informacji klientów i produktów oraz bezpieczeństwa infrastruktury cyfrowej i fizycznej;
 • przetwarzanie może być niezbędne dla spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na IDS w związku z wymogami dowolnego ustawodawstwa.

Będziemy wykorzystywać Państwa Dane osobowe w celach wymienionych poniżej:

 • Przesyłanie subskrybowanych newsletterów

Jeżeli subskrybują Państwo nasze newslettery na swój adres e-mail, będziemy wykorzystywać Państwa adres e-mail do przesyłania Państwu newsletterów lub powiadomień o aktualizacji wpisów na blogu.

 • Przesyłanie materiałów marketingowych

Dodatkowo będziemy przesyłać Państwu materiały marketingowe lub kierować je do Państwa online, wysyłając oferty specjalne, niezależnie od tego, czy będzie to związane z przyszłymi ofertami bądź innymi materiałami promocyjnymi, aby poinformować Państwa o najświeższych nowościach z naszej strony, które mogą Państwa zainteresować. Będą Państwo mieć możliwość zrezygnowania z otrzymywania takich informacji od nas poprzez skorzystanie z łącza rezygnacji z subskrypcji lub innych instrukcji zawartych w wysyłanych przez nas wiadomościach.

 • Wsparcie podczas kontaktu telefonicznego

Potrzebujemy przetwarzania danych osobowych, które są niezbędne dla świadczenia usług zamówionych przez Państwa.

Możemy również wykorzystywać Państwa Dane osobowe w celu:

 • kontaktowania się z Państwem w sprawie oferty bądź spełnienia innych potrzeb biznesowych lub prowadzenia ankiet online, aby lepiej zrozumieć oczekiwania i profile naszych klientów;
 • lepszego zrozumienia Państwa potrzeb biznesowych oraz ustalenia, w jaki sposób możemy doskonalić nasze produkty lub usługi.
 1. Komu udostępniamy Państwa Dane osobowe?

Udostępnianie danych w grupie

Z uwagi na fakt, że grupa spółek Kuwait Petroleum prowadzi działalność również poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, przekazywane przez Państwa informacje mogą być przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy; przekazywanie danych w taki i inny sposób odbywa się w sposób bezpieczny i pod naszą wyłączną kontrolą. Takie przekazywanie danych podlega postanowieniom umowy wewnątrzgrupowej, ustanawiającym szczególne zabezpieczenia umowne w celu zapewnienia adekwatnego i spójnego poziomu ochrony Państwa danych osobowych przy ich przesyłaniu w obrębie Grupy Kuwait Petroleum.

Inne osoby trzecie

Państwa Dane osobowe mogą być w celach marketingowych udostępniane:

 • agencjom mailingowym
 • operatorom kart

Możemy korzystać z następujących wtyczek mediów społecznościowych na naszych stronach internetowych: LinkedIn („Funkcje mediów społecznościowych”), za pośrednictwem których niektóre z Państwa Danych osobowych mogą być udostępniane takim podmiotom. Funkcje te mogą gromadzić dane dotyczące Państwa adresu IP, informacje o podstronach odwiedzanych na naszych stronach internetowych, a także mogą umieszczać pliki cookie w celu umożliwienia prawidłowego działania danej funkcji. Funkcje mediów społecznościowych i Formanty są obsługiwane przez osoby trzecie lub bezpośrednio w hostingu na naszych stronach internetowych. Niniejsza Polityka prywatności nie odnosi się do tych funkcji. Państwa interakcje z tymi funkcjami podlegają postanowieniom polityki prywatności i innych regulacji firm, przez które są oferowane. Dodatkowe informacje na temat plików cookie osób trzecich znajdują się w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

 1. Łącza do innych stron internetowych?

Niniejsza strona internetowa może zawierać łącza do innych stron internetowych, które nie są naszą własnością, nie znajdują się pod naszą kontrolą lub nie są przez nas prowadzone. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności innych stron internetowych ani za realizację tej polityki, nawet jeżeli:

 • uzyskali Państwo dostęp do zewnętrznej strony internetowej, korzystając z łączy udostępnionych na naszej stronie internetowej; lub
 • uzyskali Państwo dostęp do naszej strony internetowej poprzez łącze z zewnętrznej strony internetowej.

Zalecamy sprawdzenie polityki obowiązującej na każdej odwiedzanej stronie internetowej i skontaktowanie się z właścicielem lub operatorem takiej strony internetowej w razie wątpliwości lub pytań.

 1. Jak długo będziemy przechowywać Państwa Dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tylko przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone. Generalnie oznacza to czas trwania relacji umownej lub wykonywania określonej usługi oraz taki dalszy okres, jaki jest prawnie wymagany lub dozwolony na mocy właściwego prawa.

 1. Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa Danych osobowych?

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu, na określonych warunkach, prawo dostępu do Państwa Danych osobowych oraz prawo do sprostowania, uzupełnienia i/lub usunięcia nieprawidłowych danych. W razie potrzeby skorzystania z któregokolwiek z tych praw prosimy o kontakt drogą e-mailową pod adresem: [email protected]. Podejmiemy stosowne starania w celu wykonania odpowiednich działań w zakresie:

 • udostępnienia Państwu kopii danych, które zostały nam przez Państwa przekazane;
 • zaktualizowanie ewentualnych nieprawidłowości w przechowywanych przez nas danych;
 • usunięcia danych, do których wykorzystania nie mamy już podstaw prawnych.

Dla ułatwienia naszych starań na rzecz spełnienia Państwa wniosku pomocne będzie poinformowanie nas o kontekście, w którym przekazali Państwo swoje Dane osobowe.

Ponadto w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody i w związku z marketingiem bezpośrednim, mają Państwo prawo wyrażenia sprzeciwu wobec obsługi Państwa danych osobowych, żądając wycofania udzielonej zgody. Mogą Państwo także zażądać od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych w czasie rozpatrywania skargi.

Mają Państwo także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec wszelkich form przetwarzania, łącznie z profilowaniem, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, chyba że nasze powody realizowania takiego przetwarzania przeważają nad uszczerbkiem dla Państwa praw w zakresie ochrony danych.

Skorzystanie przez Państwa z tych praw podlega określonym wyłączeniom w celu zabezpieczenia interesu publicznego (np. zapobieganie lub wykrywanie przestępstw). Jeżeli skorzystają Państwo z któregokolwiek z tych praw, sprawdzimy Państwa uprawnienia i w większości przypadków udzielimy odpowiedzi w ciągu miesiąca. Możemy naliczyć stosowną opłatę za „ustawiczne żądania”, „żądania w sposób oczywisty nieuzasadnione lub nadmierne” lub „kolejne kopie”.

Jeżeli są Państwo niezadowoleni ze sposobu wykorzystywania przez nas Państwa danych lub z naszej odpowiedzi na skorzystanie przez Państwa z tych praw, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu ochrony danych.

Ponadto mogą Państwo wyrazić sprzeciw na piśmie wobec wykorzystywania Państwa Danych osobowych w odniesieniu do marketingu bezpośredniego oraz ograniczyć przetwarzanie danych osobowych podczas rozpatrywania skargi w określonych sytuacjach. W granicach prawa mają Państwo także prawo do przeniesienia tych danych do innej organizacji (przenoszenie danych).

 1. Pliki cookie

Podczas przeglądania przez Państwa jednej z naszych stron internetowych możemy zapisywać pliki cookie i stosować inne zautomatyzowane sposoby gromadzenia danych. Plik cookie to niewielki plik tekstowy umieszczany w przeglądarce na dysku twardym w Państwa komputerze (lub podobnym urządzeniu) przez odwiedzane przez Państwa strony internetowe („Pliki cookie”). Pliki cookie mogą automatycznie rozpoznać Państwa przy kolejnych odwiedzinach na danej stronie i umożliwiają nam dopasowanie strony internetowej do Państwa zainteresowań lub zapisanie Państwa hasła, aby wyeliminować konieczność wpisywania hasła za każdym razem. Jeżeli nie życzą sobie Państwo rozpoznawania, należy sprawdzić w swojej przeglądarce internetowej możliwość usunięcia Plików cookie z dysku twardego komputera, blokowania wszystkich Plików cookie lub otrzymywania ostrzeżenia przed zapisaniem Plików cookie. Więcej szczegółów dotyczących plików cookie stosowanych na tej stronie internetowej znajduje się w informacji o plikach cookie https://ids.q8.com/en/cookie-statement na tej stronie.

 1. Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści niniejszej polityki w razie potrzeby, na przykład w celu spełnienia wymogów wynikających ze zmian legislacyjnych, zmian regulacyjnych, nowych praktyk i procedur, bądź wymogów nałożonych przez Organ nadzorczy. Najnowsza wersja jest zawsze dostępna pod tym adresem. Data ostatniej zmiany tekstu znajduje się w nagłówku dokumentu. Zapewniamy, że będziemy informować Państwa o ważnych zmianach polityki.

 1. Gdzie mogą Państwo kierować pytania i uwagi?

W razie pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do przesłania wiadomości e-mail na adres: [email protected].

Mogą Państwo skontaktować się z nami również listownie pod następującym adresem:
IDS Europe BV
Do wiadomości: Customer Service Unit
Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam
Holandia

Niniejsza Polityka prywatności odnosi się do strony internetowej www.ids.q8.com obsługiwanej przez odpowiednio:

IDS Europe BV