Product range

IDS гарантира висококачествено, професионално продуктово разнообразие

От индустриален дизел за тежкотоварни автомобили до устойчиви горива, IDS предлага всичко

IDS е посветен на нуждите на международния Търговски Пътен Транспорт. Ето защо нашият разнообразен асортимент от продукти е създаден за професионална употреба. Висококачествените ни продукти служат на много и различни наши клиенти. От дизел за тежкотоварни автомобили  и червен дизел  до няколко устойчиви горива: IDS разполага с всичко

Product Range

Дизел за тежкотоварни автомобили

Предвижда се стандартният дизел да запази своята водеща позиция в следващите няколко години, особено при тежкотоварните превозни средства. Въпреки че различните пазари стимулират нови горива, дизелът се очаква да остане първенец при горивата, използвани за тежкотоварни превозни средства в следващото десетилетие. Нашата уникална по рода си дизелова бленда е резултат на многогодишно проучване в нашия център, разработвана и тествана дълго време при различни метеорологични условия за максималното й представяне.

LNG

Европейският съюз се опитва да стимулира природния газ за тежкотоварен пътен транспорт, но пазарът още се развива. IDS Q8, в ролята си на иноватор отвори газостанция, която е над досегашните пазарни условия и възможности: в Ротердам Ботлек, близо до пристанището в Ротердам. IDS прави това с цел да започне дейност с алтернативни двигатели и да предостави услуга на компании с газов автопарк. В близко бъдеще се очаква разширение на тази мрежа бензиностанции.

Червен дизел (индустриален дизел)

За да осигурим качеството на продукта Червен дизел, един от най-важните фактори е постоянен контрол на температурата. Ето защо достъпността до Червен дизел е от първостепенно значение, междувременно осигурявайки коректна и ефикасна ценова схема. За да гарантираме зареждането с Червен дизел за замразените продукти, които нашите клиенти транспортират из цяла Европа, IDS разполага с почти 50 стратегически разположени бензиностанции в над 5 държави: Испания, Франция, Белгия, Великобритания и Ирландия.

Био Дизел (HVO)

Второто поколение Био дизели, като HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) предстои да се появи.  Ефектите на Био дизел върху редуцираната емисия зависи от използвания материал и може да бъде над 50 %. Това е от впечатляващо влияние върху околната среда. В зависимост от сместа, повечето дизелови двигатели (до Euro 3) могат да поемат Био дизел или могат да бъдат модифицирани за това. Понастоящем IDS предлага HVO  само на бензиностанциите си в Швеция.

network

AdBlue

Поради нарастващото значение на AdBlue, IDS разработи широка AdBlue мрежа с цел осигуряване на оптимална достъпност за нашите клиенти. Към момента IDS предлага 327 бензиностанции в цяла Европа и броят им продължава да расте. Както всички останали качествени IDS горива, така качеството на AdBlue се регулира според норма DIN V 70070.