Product range

IDS гарантира висококачествено, професионално продуктово разнообразие

От индустриален дизел за тежкотоварни автомобили до устойчиви горива, IDS предлага всичко

IDS е посветен на нуждите на международния Търговски Пътен Транспорт. Ето защо нашият разнообразен асортимент от продукти е създаден за професионална употреба. Висококачествените ни продукти служат на много и различни наши клиенти. От дизел за тежкотоварни автомобили  и червен дизел  до няколко устойчиви горива: IDS разполага с всичко

Product Range

Дизел за тежкотоварни автомобили

Предвижда се стандартният дизел да запази своята водеща позиция в следващите няколко години, особено при тежкотоварните превозни средства. Въпреки че различните пазари стимулират нови горива, дизелът се очаква да остане първенец при горивата, използвани за тежкотоварни превозни средства в следващото десетилетие. Нашата уникална по рода си дизелова бленда е резултат на многогодишно проучване в нашия център, разработвана и тествана дълго време при различни метеорологични условия за максималното й представяне.

NGV

CNG и LNG са “природен газ за превозни средства” (NGV). Докато CNG е газообразната версия, сгъстена между 200 и 250 бара, LNG е течната версия след охлаждане на природния газ до -163  градуса.

  • CNG

CNG се използва по-често от автомобилите за градски доставки, регионална дистрибуция, обществен превоз, от автобусите и камионите за сметосъбиране , тъй като предлага по-малък обсег (до 570км.) В момента CNG с карта на ИДС се предлага само във Франция.

  • LNG

Европейският Съюз насърчава използването на LNG, втечнен природен газ за тежкотоварните превозни средства и пазарът непрекъснато се развива. IDS Q8 предлага интересна мрежа от станции за зареждане на втечнен природен газ в няколко държави. В близко бъдеще се планира доизграждане и разширяване на мрежата за зареждане на LNG.

Червен дизел (индустриален дизел)

За да осигурим качеството на продукта Червен дизел, един от най-важните фактори е постоянен контрол на температурата. Ето защо достъпността до Червен дизел е от първостепенно значение, междувременно осигурявайки коректна и ефикасна ценова схема. За да гарантираме зареждането с Червен дизел за замразените продукти, които нашите клиенти транспортират из цяла Европа, IDS разполага с почти 50 стратегически разположени бензиностанции в над 5 държави: Испания, Франция, Белгия, Великобритания и Ирландия.

HVO100

HVO (Био дизел) е първокласен дизелов продукт, направен изцяло от възобновяеми суровини. Това е най-устойчивото гориво за дизелови превозни средства на пазара с 30% по-малко емисии на твърди частици, 9% по-малко азотен оксид (NOX) и дори 90% по-малко CO2 в сравнение с обикновения дизел. Този чист био дизел без примеси  – (HVO100) може да се зарежда без никакъв проблем в обикновените дизелови двигатели, без да са необходими модификации.

network

AdBlue

Поради нарастващото значение на AdBlue, IDS разработи широка AdBlue мрежа с цел осигуряване на оптимална достъпност за нашите клиенти. Към момента IDS предлага 327 бензиностанции в цяла Европа и броят им продължава да расте. Както всички останали качествени IDS горива, така качеството на AdBlue се регулира според норма DIN V 70070.