Какви са ценностите и вярванията на IDS

Да бъдем социално отговорни, да ценим киента, да бъдем полезни и иновативни, е от ключово значение за нас.

Бизнеса с IDS е бизнес с професионален партньор, на който може да се има доверие. Посветили сме се да следваме най-високите стандарти когато става въпрос за социална отговорност и качество, удовлетвореност на клиента, да бъдем полезни и иновативни. Стремим се към непрекъснато осъвършенстване, за дa можем да Ви предложим най-добрите продукти и услуги на пазара.

В какво вярваме

IDS следва новите разработки и дейности. Освен световните стандарти в корпоратината социална отговорност и качество, ние непрекъснато се стремим да подобрим нашата работа с иноватривни решения. За да разбираме най-добре нуждите и очакванията на клиентите относно горивни карти, ние сме в непрекъсната връзка с тях. За да дотавим на клиентите това, от което имат нужда, IDS разработва нови начини, за да бъде работата с IDS лесна, бърза и задоволяваща.

Customer centric

Фокусирани върху клиента

Непрекъснато се стремим да разбираме нуждите на клиента и да предлагаме продукти и услуги, които да отговарят на нуждите на пазара. Удовлетвореноста на клиентите от IDS е над European B2B и се увеличава. Ние вярваме, че това се случва заради непрекъснатият диалог с клиентите ни и разбирането на тяхните нужди.

CSR

Социална отговорност и гарантирано качество

IDS Q8 се стреми към постигане на световни стандарти в качеството, околната среда, сигурноста и здравето, в съответствие с принципите на Kuwait Petroleum. Стремим се да минимализираме въздействието от нашите дейности върху околната среда. Освен това се стремим да извършваме дейноста си по най-високите качествени и етични стандарти, гарантиращи на клиентите надеждени професионален бизнес партньор.

Innovative

Иновативност

IDS се стреми да бъде начело на пазара, така че винаги да се възползвате от най-новите техники и разработки, които да направят управлението на горивото Ви по-лесно, бързо и ефективно.Ние винаги сме били начело, когато става въпрос за сигурноста с нашите безконтактни карти, уникалната ни платформа за контрол на картите и оторизация в реално време, както и други иновативни решения.

Serviceable

Полезни

Това, с което се откроява IDS са допълнителните усилия, които полага, за да се случва бизнеса по-лесно. Постоянно търсим нови решения, които да предложим на клиентите си, за да покрием нуждите им. Разгледайте решенията ни за специфични нужди като доставки до собствена база или услуги за спедиторски фирми.