Политика за поверителност

Ние в IDS Europe BV или друго дружество от нашата група, с което сте сключили договор* (всички заедно наречени „IDS“ или „ние“ или „нас“) сме ангажирани с гарантиране на неприкосновеността на личните данни, събирани от посетители на уебсайтовете, клиенти, търговци, доставчици и физически лица („Вие“) в хода на нашите стопански дейности и на нашите уебсайтове в качеството ни на администратор на лични данни. (*Моля проверете договора си за допълнителни идентификационни данни на администратора.)

Защитата на сигурността и неприкосновеността на вашите лични данни е важна за IDS. В хода на нашата стопанска дейност ние ще обработваме внимателно вашата лична информация и ще спазваме приложимите правила за неприкосновеност на личния живот, защитата и сигурността на данните. Моля, прочетете настоящата политика за поверителност, за да научите повече за начина, по който събираме и обработваме лични данни.

В политиката сме посочили:

 • личните данни, които може да събираме;
 • целите, за които може да използваме вашите лични данни;
 • правното основание за обработването на вашите лични данни;
 • страните, на които може да предоставим вашите лични данни,
 • срока на съхранение на вашите лични данни,
 • правата, които имате във връзка с вашите лични данни,
 • къде можете да отправяте въпроси и забележки.
 1. Какви лични данни събираме?

По принцип няма да събираме никаква информация за вас („лични данни“) чрез нашите уебсайтове, освен ако доброволно не решите да ни я предоставите, например когато се регистрирате, изпращате запитване до нас по електронна поща или попълвате въпросник. Ако не желаете вашите лични данни да бъдат събирани, моля, не ни ги изпращайте.

Чрез нашите уебсайтове (в зависимост от уебсайта, който разглеждате) и други мерки за контакт в рамките на нашите стопански дейности ние може да събираме посочените по-долу лични данни.

 • Когато се свързвате с нас по телефона или по електронна поща, ние ще събираме: вашето име, телефонен номер и/или адрес на електронна поща.
 • За да ви предоставим нашия бюлетин, ще се нуждаем от: вашето име, адрес, дата на раждане, адрес на електронна поща, пол.

Може да събираме също така: данни за текущото ви местоположение и IP адрес.

Системи за видеонаблюдение (CCTV)

Местата, където използваме системи за видеонаблюдение, обикновено са „закрити места, достъпни за обществеността“ (напр. бензиностанции).

За целите на наблюдението и надзора ние използваме системата за видеонаблюдение чрез лицензирано дружество за наблюдение (център за приемане на алармени сигнали или друго дружество за наблюдение), включително:

 • за управление на центъра за приемане на алармени сигнали, с предварителна видеопроверка;
 • за предотвратяване, установяване и разкриване на престъпления, включително измама или кражба (защита на нашите активи, предотвратяване на обири и т.н.);
 • за събиране на доказателства за престъпления и щети или за идентифициране на замесени в тях физически лица;
 • за наблюдение на безопасността на изпълнителите, посетителите и клиентите;
 • за наблюдение на сигурността на нашите помещения.

Освен това ние използваме системата за видеонаблюдение за технически и оперативни цели като:

 • проверка на трансакции;
 • проверка на произшествия;
 • маскиране на кадри в запис от видеонаблюдение за защита на правата на неприкосновеност на личния живот на други лица, когато има такива;
 • предоставяне информация на застрахователни дружества относно инцидентите при нашия обект: хлъзгава настилка, дефектна помпа, ранен клиент поради предмет в бензиностанцията, сблъсък между двама клиенти.

Записът може да се използва и за борба с измамите или за предотвратяване на злоупотреба с правилата (за безопасност) от страна на клиенти и доставчици. Дейностите за наблюдение се извършват чрез лицензирани дружества за наблюдение и, когато е възможно, за ограничен набор от нашите собствени дейности за наблюдение.

Камери за наблюдение може да се използват при търговските обекти. Изображенията от камерите за наблюдение се регистрират, обработват и съхраняват в съответствие с приложимото законодателство и се използват за целите на: i) наблюдението (на сигурността) и надзора, включително за предотвратяване, установяване или разкриване на престъпления или други нарушения, както и за проследяване и идентифициране на виновниците, свидетелите или жертвите, като например идентифициране на лицата, замесени в използването на карти и системи с цел измама, на лица, причинили безредици, или на лица, замесени в митнически и акцизни нарушения; и/или ii) идентифициране на лица или установяване на събития, причиняващи вреда на имуществото на членовете на групата на Kuwait Petroleum; и/или iii) за технически/оперативни проверки. Участникът информира своевременно картодържателя за всяко такова използване на камерата.

Записът се съхранява в съответствие с правните изисквания, освен ако той не съдържа доказателства за престъпление или щети или не се използва за идентифициране на нарушители и свидетели. Записът може да бъде предаден на полицията, съдебните органи, центъра/центровете за приемане на алармени сигнали, дружеството/дружествата, монтирало/монтирали системата за видеонаблюдение, или на застрахователните дружества за обработване на искове за щети на нашето имущество. Когато е разрешено съгласно закона, изображенията от камерите за видеонаблюдение могат да се споделят в рамките на групата на Kuwait Petroleum, доколкото дружествата от тази група са установени в ЕИП.

Автоматично събирани данни, различни от лични данни

Когато използвате нашите уебсайтове, ние също може да събираме информация, която не е свързана с вас като физическо лице и която включва следното, но без да се ограничава само до това: вида на интернет браузъра и компютърната операционна система; име на домейн на уебсайта, чрез който сте получили достъп до нашия уебсайт; брой посещения, средно време на посещаемост, разглеждани страници. Може да използваме тази информация и да я споделяме с групата на Kuwait Petroleum с цел измерване използването на нашите уебсайтове и подобряване на тяхното съдържание.

 1. За какви цели използваме вашите лични данни и на какво правно основание?

Вашите лични данни ще бъдат обработвани, когато:

 • сте ни предоставили свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за вашата воля;
 • трябва да обработваме вашите лични данни, за да Ви предоставим услугите, които сте поръчали или за които сте се абонирали;
 • обработването е необходимо за изпълнение на нашите законни интереси, по-специално: икономически, търговски и финансови интереси, непрекъснатост на стопанската дейност, сигурност и поверителност на информацията за клиентите и продуктите, и сигурност на цифровата и физическата инфраструктура;
 • обработването може да е необходимо, за да спазим правни задължения на IDS, произтичащи от дадено законодателство.

Ние ще използваме вашите лични данни за посочените по-долу цели:

 • Изпращане на бюлетини, за които сте се абонирали

Ако се абонирате с вашия адрес на електронна поща за нашите бюлетини, ние ще използваме вашия адрес на електронна поща за изпращане на бюлетини или уведомления за актуализации на публикации в блоговете ни.

 • Изпращане на маркетингови материали

Освен това ние ще ви изпращаме маркетингови материали или насочено към вас съдържание в интернет, със специални оферти, независимо дали са свързани с бъдещи оферти или не, или други промоционални материали, за да ви информираме за последните новости в нашата дейност, които може да бъдат от интерес за вас. Ще имате право да изберете да не получавате такива съобщения от нас, като използвате връзката за прекратяване на абонамента или следвате другите указания, посочени в съобщенията, които сме ви изпратили.

 • Предоставяне на помощ, когато се свържете с нас по телефона

Трябва да обработваме личните данни, които са необходими за предоставяне на услугата, която сте поискали.

Може също така да използваме вашите лични данни, за да:

 • се свържем с вас за оферта или за да задоволим други бизнес потребности, или за да проведем онлайн проучвания, за да разберем по-добре желанията и профилите на нашите клиенти;
 • разберем по-добре вашите бизнес потребности и как можем да подобрим нашите продукти или услуги.
 1. С кого споделяме вашите лични данни?

Споделяне в рамките на групата

Тъй като Kuwait Petroleum като група от дружества осъществява дейности и извън Европейското икономическо пространство, информацията, която ни предоставяте, може да бъде предадена извън Европейското икономическо пространство. Тази дейност по предаване на лични данни, както и всички други дейности по предаване на лични данни, ще продължат да се извършват в защитена среда и изцяло под нашия едноличен контрол. Тези видове предаване на лични данни се уреждат със споразумение между дружествата вътре в групата, с което се предвиждат специални мерки за защита, за да се гарантира, че за вашите лични данни се осигурява адекватно и еднакво ниво на защита, независимо къде се предават в рамките на групата на Kuwait Petroleum.

Други трети страни

Вашите лични данни могат да се споделят за маркетингови цели с посочените по-долу субекти:

 • Агенции за пощенски услуги
 • Доставчици на карти

На нашите уебсайтове може да използваме следните софтуерни компоненти (плъгини) за социалните мрежи: LinkedIn („Функции на социалните мрежи“), чрез които някои от вашите лични данни могат да се споделят с тези страни. Тези функции могат да събират данни за вашия IP адрес, страницата от нашите уебсайтове, която сте посетили, и те могат да задават бисквитка, която дава възможност за правилното действие на функцията. Функциите за социалните мрежи и графичните компоненти (Widget) се хостват от трета страна или се хостват директно на нашите уебсайтове. Настоящата политика за поверителност не се прилага за тези функции. Вашите взаимодействия с тези функции са обхванати от политиката за поверителност и други политики на дружествата, които ги предоставят. Допълнителна информация за бисквитките на трети страни е предоставена в нашата политика за бисквитките.

 1. Връзки към други уебсайтове?

Този уебсайт може да съдържа връзки към други уебсайтове, които не се притежават, управляват или поддържат от нас. Ние не носим отговорност за политиките за поверителност на другите уебсайтове, нито за изпълнението на тези политики, дори и ако:

 • вие сте получили достъп до уебсайта на трета страна чрез връзките, предоставени на нашите уебсайтове; или
 • сте се свързали с нашия уебсайт от уебсайта на трета страна.

Препоръчваме ви да проверите политиката на всеки уебсайт, който посещавате, и да се свържете със собственика или оператора на този уебсайт, ако имате някакви притеснения или въпроси.

 1. Колко дълго съхраняваме вашите лични данни?

Вашата лична информация ще бъде запазена толкова дълго, колкото е необходимо, за да се постигне целта, за която тя е била събрана. Това обикновено е за срока на действие на всяко договорно правоотношение или за срока на изпълнение на определена услуга и за всеки период след това, законно изискван или разрешен от приложимото законодателство.

 1. Какви права имате във връзка с вашите лични данни?

Съгласно законодателството за защита на личните данни вие имате при определени условия право на достъп до вашите лични данни, както и право на коригиране, допълване и/или изтриване на неправилни данни. Ако искате да упражните едно или повече от тези права, моля, уведомете ни по електронна поща на адрес [email protected]. След това ще положим разумни усилия и ще предприемем следните подходящи действия, за да:

 • ви предоставим копие от данните, които сте ни предоставили;
 • коригираме всички неточности в данните, които съхраняваме;
 • заличим всички данни, за които вече нямаме законно основание да ги използваме.

За да ни улесните при опитите ни да отговорим на вашите искания, би било полезно, ако ни уведомите за контекста, при който сте предоставили личните данни.

Освен това, когато обработването се основава на съгласие, и във връзка с всеки директен маркетинг, вие имате право да се противопоставите на обработването на вашите лични данни чрез искане за оттегляне на съгласието. Можете също така да изискате от нас да ограничим обработването на личните данни, докато дадена жалба е в процес на разглеждане.

Вие също имате право да възразите срещу всяко обработване, включително профилиране, на основание, свързано със законните интереси, освен ако нашите причини за извършване на обработването не надделяват над всяко накърняване на вашите права за защита на данните.

Упражняването на тези права е предмет на определени изключения за защита на обществения интерес (напр. предотвратяване или разкриване на престъпления). Ако решите да упражните някое от тези права, ние ще проверим дали имате основание за това и ще отговорим в повечето случаи в рамките на един месец. Може да наложим разумна такса за „многократни искания“, „явно неоснователни или прекомерни искания“ или „допълнителни копия“.

Ако сте недоволни от начина, по който използваме вашите данни, или от нашия отговор на всяко упражняване на тези права, имате право да се оплачете на вашия орган за защита на данните.

Освен това в определени ситуации можете да се противопоставите в писмен вид на обработването на вашите лични данни в случай на директен маркетинг и да ограничите обработването на личните данни, докато дадена жалбата е в процес на разглеждане. В рамките на закона вие също имате право да предавате тези данни на друга организация (преносимост на данните).

 1. Бисквитки

Когато разглеждате един от нашите уебсайтове, ние може да съхраняваме бисквитки и други автоматизирани средства за събиране на данни. Бисквитка е малък текстов файл, който се поставя на браузъра на твърдия диск на вашия компютър (или подобно устройство) от уебсайтовете, които посещавате („бисквитки“). Бисквитките могат автоматично да ви разпознаят следващия път, когато посетите уебсайта, и с помощта на тях ние можем да персонализираме настройките на уебсайта, така че да отговарят по-добре на интересите ви; бисквитките съхраняват паролата ви, така че да не се налага да я въвеждате отново всеки път. Ако не искате уебсайтът да ви разпознава, моля, проверете настройките на вашия интернет браузър и изтрийте бисквитките от твърдия диск на вашия компютър, блокирайте всички бисквитки или изберете да получавате предупреждение, преди да бъде съхранена бисквитка на вашия компютър. За повече информация и подробности за бисквитките, които използваме на този уебсайт, прочетете декларацията за бисквитките https://ids.q8.com/en/cookie-statement на този уебсайт.

 1. Изменения

Ние си запазваме правото да изменяме настоящата политика, ако е необходимо, например за да спазим законодателни промени, регулаторни промени, нови практики и процедури или изисквания, наложени от надзорния орган. Най-новата версия е винаги достъпна чрез тази връзка. Датата на последното изменение на настоящия текст е посочена в горния титул на документа. Ние гарантираме, че ще ви информираме за важни промени в политиката.

 1. Къде можете да отправяте въпроси и забележки?

Ако имате някакви въпроси или искате да получите повече информация, можете да изпратите електронно писмо на адрес [email protected].

Можете също така да изпратите писмо до отдела за обслужване на клиенти на следния адрес:
IDS Europe BV
Customer Service Unit
Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam

Настоящата политика за поверителност се прилага за уебсайта www.ids.q8.com, управляван съответно от:

IDS Europe BV