Product range

IDS erbjuder det du behöver av en drivmedelsleverantör på vägen.

IDS erbjuder allt du behöver, från truckdiesel och industriell diesel till hållbara drivmedel

IDS fokuserar på att uppfylla behoven hos den internationella fjärrtrafiken. Våra högkvalitativa produkter används av många olika typer av kunder. Från truckdiesel och industriell (röd) diesel till flera hållbara drivmedel – hos IDS finner du det du behöver längst vägen. Varje dag.

Product Range

Truckdiesel

Konventionell diesel väntas även under de närmaste åren vara ett mycket viktigt drivmedel, särskilt för tunga fordon. Även om olika marknader stimulerar nya drivmedel, förväntas diesel förbli det dominerande drivmedlet för fordonsparker med tunga lastbilar under flera årtionden framöver. Vår unika dieselblandning är resultatet av många års forskning i vår FoU-anläggning, där den har utvecklats och testats grundligt för att ge maximal prestanda under alla väderförhållanden.

NGV

CNG och LNG är båda "naturgas för fordon" (NGV). CNG är den gasformiga versionen, som komprimeras mellan 200 och 250 bar, medan LNG är den flytande versionen, efter att naturgasen har kylts ned till -163 0C.

  • CNG

CNG är mer lämpad för regionala och urbana distributionslastbilar, bussar och sopbilar eftersom den har en kortare räckvidd (upp till 570 km). CNG med IDS-kort finns för närvarande endast i Frankrike.

  • LNG

Europeiska unionen stimulerar användningen av LNG, flytande naturgas, för tunga vägtransporter och marknaden utvecklas kontinuerligt. IDS Q8 har ett intressant nätverk av LNG-anläggningar i flera länder. En ytterligare utökning av LNG-tankställen i vårt nätverk planeras inom en snar framtid.

Röd diesel (industriell bensin)

En av de viktigaste faktorerna för att säkerställa produktkvaliteten hos röd diesel är kontinuerlig temperaturreglering. När man arbetar med att skapa ett korrekt och effektivt system för kostnadskontroll är därför tillgången på röd diesel av yttersta vikt. I Europa har IDS nära 50 strategiskt placerade stationer för att garanterat kunna serva kunderna med röd diesel när de transporterar kylda produkter genom Europa. Stationerna finns i fem länder, nämligen Spanien, Frankrike, Belgien, Storbritannien och Irland.

HVO100

HVO är en premiumdieselprodukt som helt och hållet tillverkas av förnybara råvaror. Det är det mest hållbara bränslet för dieselfordon på marknaden med 30 % mindre utsläpp av partiklar, 9 % mindre kväveoxid (NOX) och till och med 90 % mindre koldioxid jämfört med vanlig diesel. Denna rena HVO (HVO100) kan tankas i vanliga dieselmotorer, utan att några ändringar krävs.

network

AdBlue

AdBlue får allt större betydelse, och IDS har därför utvecklat ett omfattande AdBlue-nätverk för att säkerställa optimal tillgänglighet för våra kunder. För närvarande har IDS 327 anläggningar i vårt europeiska nätverk som ständigt utökas. Precis som IDS’s kvalitetsdrivmedel regleras AdBlues kvalitet av normen DIN V 70070.