För en karriär i rörelse!

Inom Kuwait Petroleum är vi alltid intresserade av att expandera vår affärsverksamhet med hjälp av exceptionella människors egenskaper och insatser. Av de bästa talangerna väntar vi oss framgångar. I gengäld erbjuder Kuwait Petroleum en stimulerande miljö med många möjligheter till personlig och professionell utveckling. Här spelar en hälsosam balans mellan arbete och privatliv en central roll.

En ljus framtid

Tip!

Visste du att IDS ingår i Kuwait Petroleum, ett av världens största integrerade oljekonglomerat.

Ta reda på mer!

Hjälp oss skapa innovativa lösningar inom oljesektorn. Vår kreativa miljö är inriktad på lagarbete, och genom din insats i gruppen kommer du att möta många utmaningar samtidigt som att du utvidgar din kunskap. Upplev hur dina förväntningar realiseras och ta chansen att skapa en ljus framtid, både för dig själv och för vårt företag.