Market leading security

Marknadsledande säkerhetslösningar för att skydda dina bilar

Varför nöja sig med mindre än det bästa?

Med IDS drar du nytta av ett tankkort med marknadsledande säkerhet som garanterar säkra transaktioner och full kontroll. De säkraste korten, kortautentisering i realtid, säkra tankstationer, full kontroll med vårt verktyg iAccount för korthantering online och entusiastiska team för omedelbara insatser. Allt för att garantera dig säkra transaktioner i hela vårt nätverk.

IDS Fuel Card

De bäst skyddade korten på marknaden

Med IDS drar du nytta av ett tankkort med marknadsledande säkerhet för att garantera lägsta risk för bedrägeri. Vi har samma säkerhetsnivå som bankerna. För att garantera säkra transaktioner är våra kontaktlösa kort utrustade med ett RFID-chipp och en PIN-kod. Den kontaktlösa tekniken gör transaktionerna enklare och snabbare. 

Autentisering i realtid av alla begärda korttransaktioner gör det omöjligt att tanka med blockerade eller begränsade kort.  Du kan enkelt hantera dina kort via vårt iAccount för att säkerställa att alla kort är konfigurerade på ett sätt som du tycker passar ditt företag. För högsta säkerhet erbjuder vi också en lösning som innebär att både förare och lastbilar har kort som måste användas tillsammans för att en transaktion ska godkännas.

iAccount

Full kontroll med iAccount, vår plattform för kortkontroll

Hantera din fordonsflotta med iAccount och få full kontroll över dina kort, insyn i alla transaktioner och mycket mer. Hur praktiskt skulle det inte vara att kunna hantera dina kort var som helst, när som helst? Inget behov av att ringa joursamtal, utan bara kunna hantera det som du själv vill. Blockera, avblockera, sätta gränser och införa restriktioner. Allt detta kan göras enkelt och snabbt med vår kundplattform iAccount för kortkontroll. Det är gratis och du kan kontrollera alla dina kort 24/7. Du kan hantera alla kort när som helst i din egen säkra kundmiljö.

CCTV

De säkraste tankstationerna

IDS vill garantera skyddad och säker tankning på stationerna i vårt nätverk. Därför är stationerna utrustade med ett avancerat kamera system. IDS-kortets säkerhetsorganisation använder CCTV för att övervaka misstänksamma situationer och hantera dem korrekt för att skydda era förare och drivmedelskort.

Tankstationer kan tyckas vara högriskställen när det gäller bedrägerier, men alla IDS-stationer har teknik av allra högsta standard för att garantera säkra transaktioner. På våra stationer kommunicerar tankkortet, den kontaktlösa kortläsaren i terminalen och den centrala värden med varandra innan en transaktion valideras. Denna online-autentisering i realtid kombinerad med en online-kontroll av PIN-koden, i stället för en PIN-kodskontroll på stationen, säkerställer att endast kort som är aktiva och utan begränsningar eller restriktioner kan användas för tankning. Detta ger dig tid att fokusera på din kärnverksamhet!

Engagerade team för omedelbara insatser

Tip!

Frågor eller kommentarer?

Kontakta IDS

IDS har en marknadsledande teknik och ett engagerat säkerhetsteam som konstant fokuserar på säkerheten för våra kunders tankkort. För snabbast möjliga upptäckt övervakas alla misstänkta transaktioner 365 dagar om året. Vid behov kan kort blockeras i förebyggande syfte och händelser utredas ytterligare. Detta leder till ett extremt litet antal bedrägerier, även jämfört med vanliga kreditkort. Så varför inte skaffa det säkraste och pålitligaste alternativet på tankkortsmarknaden?

IDS-kortets säkerhetsorganisation arbetar nära polisen och EUROPOL i ett flertal europeiska länder för att bekämpa kortbedrägerier kopplade till drivmedelsbranschen i Europa, vilket är en fördel både för våra IDS-kunder men även för hela drivmedelskortsindustrin.

För omedelbara insatser när du är ute på vägarna och inte kan nå iAccount för att blockera kort finns under kontorstid en flerspråkig jourtelefon. Utanför kontorstid finns alltid en internationell jourtelefon till din hjälp.