Vad vi värdesätter här på IDS

Att vara socialt ansvarstagande, kundcentrerade, användbara och innovativa är nyckelvärden för oss

Gör du affärer med IDS gör du affärer med en professionell och pålitlig partner när det gäller bränsle. Vi strävar efter att följa de högsta standarder när det gäller socialt ansvar och kvalitet, kundnöjdhet, användbarhet och innovation. Vårt mål är ständiga förbättringar så att vi ska kunna erbjuda dig bäst produkter och service på marknaden.

Vad vi tror på

IDS har sina värden för ögonen i alla utvecklingsprojekt och aktiviteter. Vi håller världsklass vad gäller normer för företags sociala ansvar och kvalitet och strävar samtidigt kontinuerligt efter att bli bättre inom innovativa lösningar. Vi för en kontinuerlig dialog med våra kunder för att verkligen förstå de behov och förväntningar som finns gällande de tjänster som ingår i tankkort. Med målet att kunna erbjuda det som våra kunder behöver, utvecklar IDS nya praktiska metoder som gör det enkelt, snabbt och tillfredsställande att göra affärer med oss.

Customer centric

Att vara kundcentrerad

Vi strävar hela tiden efter att förstå våra kunders behov och vill utveckla produkter och service som avspeglar kundbehovet på alla marknader. Kundnöjdheten hos IDS ligger över det europeiska B2B-riktvärdet och ökar konstant. Vi anser att detta är resultatet av den kontinuerliga dialog vi för med våra kunder i syfte att förstå deras behov.

CSR

Att ta socialt företagsansvar (CSR) och garantera kvalitet

IDS Q8 strävar efter att uppnå världsklass i fråga om normer som gäller kvalitet, miljö, säkerhet och hälsa. Detta helt i linje med Kuwait Petroleums principer. Vi strävar efter att minimera miljöpåverkan av våra aktiviteter. Vi inom Kuwait Petroleum bedriver vår verksamhet med högsta kvalitet som ledstjärna och i enlighet med etiska normer och förfaranden. Våra kunder och intressenter garanteras därmed en pålitlig och professionell affärspartner inom tankning.

Innovative

Att vara innovativ

IDS strävar efter att ligga före marknaden så att du alltid drar nytta av den nyaste tekniken och utvecklingen som gör bränslehanteringen enklare, snabbare och mer tillfredsställande. Vi har alltid legat i framkant när det gäller säkerhetslösningar med vårt kontaktlösa tankkort med chip, vår unika kontrollplattform för kundkort och autentisering av transaktioner i realtid samt fler innovativa lösningar och utvecklingar. 

Serviceable

Att vara användbar

IDS försöker alltid att erbjuda det där lilla extra för att det ska bli så enkelt som möjligt att göra affärer med oss. Vi utvecklar hela tiden nya sätt att ge våra kunder bättre service genom att erbjuda affärslösningar som passar deras behov. Ta en titt på våra lösningar för specifika behov som basförråd eller lösningar för speditörer.