Additional services

IDS ger dig ett komplett servicepaket

En enda kontaktpunkt så att du kan fokusera på din kärnverksamhet

Det är lätt att göra affärer med IDS. Vi kan till och med se till att du slipper onödigt pappersarbete eller administration, och vi kan ta hand om dina momsavdrag och vägtullar. För att säkerställa bästa kvalitet och kompetens samarbetar vi med specialister inom enskilda områden.

Additional services

Fakturor utan moms

Vem vill inte lägga mer tid på sin kärnverksamhet än på onödigt pappersarbete och administration? IDS kan erbjuda dig globalt administrativt stöd och en snabb och effektiv återbetalning av punktskatter och utländsk moms i europeiska länder samt ett antal länder utanför EU

För oss är det viktigt att denna specialtjänst hanteras av experter på området. IDS samarbetar därför med en utmärkt partner, agenturfirman BHI, som utför denna tjänst åt oss. BHI är en professionell och kompetent aktör på området tack vare sin kunskap om nationella bestämmelser, sin erfarenhet och sina etablerade relationer med skattemyndigheter.

För mer information eller för skräddarsydda erbjudanden kan du kontakta IDS.

Tolling

Vägtulltjänster

Det europeiska vägtullnätet har växt avsevärt under de senaste åren vilket har resulterat i en snabb förändring av användningsvillkoren samt i en konstant utveckling av tekniken. Denna utveckling förväntas fortsätta under de kommande åren när nya tullar, skatter samt kompatibel utrustning införs. För att säkerställa att IDS kan erbjuda dig bästa möjliga service har vi inlett ett samarbete med Plose.

Plose tillhandahåller lösningar som alltid har legat, och som alltid kommer att ligga i framkant i fråga om teknik, ekonomiska arrangemang och kundsupport. IDS’s kunder kommer att kunna betala europeiska motorvägstullar med hjälp av Ploses tjänster. Med sin expertis inom betalning av vägtullar är Plose marknadsledande och erbjuder sina kunder den bästa kvaliteten och de bästa kundlöftena på marknaden:

  • kundanpassade lösningar som omfattar det europeiska infrastrukturnätverket inom vägtullar och skatter
  • avancerad teknik i fråga om utrustning, IT och webbaserade verktyg
  • transparenta ekonomiska villkor som är de bästa i sitt slag
  • professionell, dynamisk och kundorienterad personal

För mer information eller för skräddarsydda erbjudanden kan du kontakta IDS.