Vilka är IDS?

En del av en av världens största integrerade oljekoncerner

IDS är en av Europas ledande leverantörer av tankkort, och vi erbjuder ett komplett sortiment av produkter och tjänster för internationella transportföretag. IDS är ett dotterbolag till Kuwait Petroleum Corporation, en av världens största integrerade oljekoncerner.

Möt IDS

International Diesel Service, (IDS), erbjuder drivmedelsservice för företag inom fjärrtransporter och internationella vägtransporter. Med sina konkurrenskraftiga priser och strategiskt placerade stationer täcker IDS alla större vägsträckor i Europa. Vi erbjuder våra kunder marknadsledande lösningar inom säkerhet och kontroll vid tankning för att skydda transportföretagens största utgiftspost. Vårt högkvalitativa produktsortiment och paket med tilläggstjänster gör IDS till en av de ledande leverantörerna av tankkort i Europa.

Dessutom påminner det oss ständigt om hur viktigt det är att vi håller fast vid våra värden även när utvecklingen går framåt och nya aktiviteter tillkommer. Vi håller världsklass vad gäller normer för företags sociala ansvar och kvalitet, och strävar samtidigt kontinuerligt efter att bli bättre inom innovativa lösningar. För att vi verkligen ska förstå de behov och förväntningar som finns gällande de tjänster som ingår i tankkort för vi en kontinuerlig dialog med våra kunder. Med målet att kunna erbjuda det som våra kunder behöver, utvecklar IDS nyapraktiska metoder som gör det enkelt, snabbt och tillfredsställande att göra affärer med oss.

Q8 Retail station

Kuwait Petroleum

IDS (International Diesel Service) är ett dotterbolag till Kuwait Petroleum Corporation som riktar sig mot den tunga yrkestrafiken.  Kuwait Petroleum Corporation är en av världens största integrerade oljekoncerner. Bolaget har sina rötter i Kuwait, som ligger i en region med 75 % av världens oljereserver. Kuwait har världens tredje största oljereserver

I Europa bedriver Kuwait Petroleum Corporation verksamhet inom flera olika områden: forskning, blandning, marknadsföring, försäljning och logistik avseende oljeprodukter. Dessa produkter säljs sedan 1986 under varumärket Q8.

Q8 Oils

Q8's övriga verksamhet i Europa

KPIL (Kuwait Petroleum International Lubricants)

KPIL utvecklar, tillverkar och marknadsför fordons- och industrismörjmedel som
uppfyller behoven hos kunder inom många olika marknadssektorer. Huvudkontoret ligger i Antwerpen, och bolagets övergripande strategi bygger på innovation. Med fem produktionsenheter i Europa är KPIL en framträdande aktör på den internationella smörjmedelsmarknaden. 

Q8 företagskort

Kuwait Petroleum erbjuder olika typer av tankkort, både för stora och små fordonsparker, för bilar och för kommersiella fordon. Dessa kort för professionellt bruk kan användas i hela de välutbyggda lokala nätverken, och du hanterar dem via vårt verktyg för kortkontroll. Våra kunder i Beneluxländerna kan dessutom välja ett Q8 Mobility-kort med olika typer av integrerade mobilitetstjänster. 

Q8 Aviation

Q8 Aviation

Q8 Aviation är Kuwait Petroleums dotterbolag inriktat på luftfart och erbjuder sina kunder säkra leveranser av flygbränsle, ända från brunnshuvudet till vingspetsen. Bolaget servar många av världens mest betydelsefulla internationella och regionala flygplatser, och man bistår även kunder över hela världen med specialiserade konsulttjänster inom teknik och marknadsföring.

Stationer

Kuwait Petroleum har ett europeiskt Q8-nätverk med drygt 4 400 märkesstationer i Europa. Stationerna i Skandinavien ägs av samriskföretaget OKQ8. Dagens kunder förväntar sig betydligt mer än bensinpumpar på stationerna.  Q8 ligger i framkant när det gäller att utveckla butik-i-butik-försäljning, och man arbetar konstant med att utveckla sortimentet av varor och tjänster på Q8-stationerna för fordonskunder och den lokala omgivningen.