IDS värdesätter hög kundnöjdhet

Vi sätter dina behov i centrum i allt vi gör

Genom att sätta kunderna i centrum och föra en kontinuerlig dialog med dem kan vi inom IDS bättre förstå vilka behov våra kunder har när det gäller tjänster som erbjuds via IDS-kortet. Därför kommer de även i fortsättningen att kunna göra affärer med oss på ett enkelt, snabbt och tillfredsställande sätt.

Customer centric

Kundvärden inom IDS

IDSs värden speglar vår djupa övertygelse att vårt företag ska drivas på ett mycket professionellt och etiskt sätt så att våra kunder, leverantörer, partner, medarbetare och intressenter kan vara stolta över att ha en relation med oss.

Därför strävar vi efter att förstå, förutse och uppfylla behoven hos våra kunder. Vi strävar efter att utveckla produkter och tjänster som speglar behoven hos våra kunder på alla våra marknader. Vi strävar också ständigt efter att förenkla och förbättra vad gäller vårt utbud av tjänster och produkter för dig.

Customer Satisfaction

Kundnöjdhet

Kundnöjdheten hos IDS ligger över det europeiska B2B-riktvärdet och ökar konstant. Vi anser att detta är resultatet av den kontinuerliga dialog vi för med våra kunder i syfte att förstå deras behov. 

  • Med lokala säljteam är det garanterat lätt att ta kontakt med oss, och genom dem skaffar vi oss en gedigen förståelse av situationen på marknaden
  • Flerspråkig kundservice och ett internationellt hjälptelefonnummer som är bemannat dygnet runt säkerställer att våra kunder enkelt och snabbt får hjälp och att problem löses på ett adekvat sätt
  • Regelbundna undersökningar kring kundnöjdhet och handlingsplaner som baserar sig på undersökningsresultaten ger adekvat uppföljning av förbättringar
  • Via kundpaneler som ger oss feedback, pilotgrupper vid nya projekt samt introduktioner säkerställer vi en kontinuerlig dialog och maximal delaktighet

Vår arbetsmetod är ett bevis på hur mycket IDS uppskattar sina kunder. Vi är på väg mot långsiktiga partnerskap och är tacksamma över att väljas som partner för tankningslösningar.

Se fler fördelar med IDS nedan!