Nu kan alla IDS-kunder tanka på YX-stationer i Norge

Tanka med ditt IDS-kort på YX-stationer i Norge

Genom ett nytt samarbete kan kunder till IDS, OKQ8:s servicekoncept för den tunga yrkestrafiken i Sverige och Europa, nu även tanka på över 80 stationer i Norge. Detta innebär att kunderna kan använda samma kort på fler än 840 stationer över hela Europa.

För företagskunder med stora lastbilsflottor kan effektivisering av körtiden innebära besparingar. För den som kör över landsgränser är tillgängligheten av framför allt tankställen för lastbilar avgörande.

Från första maj har det blivit lättare för IDS-kunder att tanka i hela Europa. Ett samarbete med YX i Norge gör att kortet nu också kan användas på 80 norska stationer för tung trafik.

-Jag är mycket glad att det här samarbetet har kommit på plats. Våra kunder har länge efterfrågat en gemensam lösning i Skandinavien. Med det nya samarbetet stärker vi vårt nätverk och ökar tillgängligheten västerut och jag är övertygad om att det både kommer att öka vår försäljning och attrahera helt nya företagskunder, säger Gert Thomasen, Head of IDS & Fleet OKQ8 Scandinavia.

Samarbetet innebär att IDS-kortet nu kan användas på fler än 400 stationer i Skandinavien och över 840 stationer i Europa.

Partnerskapsstrategi

Samarbetet med YX i Norge är en del av OKQ8:s internationella partnerskapsstrategi. Syftet är att skapa de enklaste lösningarna och bästa möjliga förutsättningar för lastbilschaufförer på vägarna.

-Våra kunder efterfrågar enkla lösningar och det betyder mycket för dem att de kan kombinera konsumtion och fakturering på ett kort, även om de passerar landsgränser på vägen. Ju fler platser i Europa där våra kunder kan använda kortet, desto mer lever vi upp till kundernas krav på tillgänglighet, säger Gert Thomasen.