Competitive prices

Konkurrenskraftiga priser på alla produkter

Personlig prissättning för din situation

IDS följer normer och procedurer för högsta kvalitet och etik. Våra kunder och intressenter garanteras därmed en pålitlig och professionell affärspartner inom tankning. En del i detta utgörs av en transparent och konkurrenskraftig prissättning för alla produkter.

Competitive pricing

Personlig prissättning

För att erbjuda alla våra kunder bästa möjliga pris ger vi en transparent offert baserad på de olika färdvägar dina bilar använder och ansluter dem till de bästa IDS-tankstationerna att besöka på vägen. Det leder fram till ett personligt prisförslag som är optimalt för din specifika situation, så att du aldrig betalar för mycket. Vi har till och med en priskommitté som ständigt följer och optimerar nivån på priser och villkor, så att priserna på alla våra produkter och på alla platser förblir mycket konkurrenskraftiga. 

Dra fördel av mer!

Att arbeta med IDS innebär att samverka med en av Europas ledande tankkortsleverantörer.  Utöver de konkurrenskraftiga priserna har du alltid ett komplett sortiment av produkter och tjänster för internationella transportföretag nära till hands.

Det här är tillräckliga skäl för att kontakta IDS och se vad IDS kan göra för ditt företag!