IDS fortsätter att leda utvecklingen genom att nu kunna erbjuda transportföretagen elektroniska vägtullbetalningar

Tolling

Elektroniska vägtullbetalningar innebär att IDS, förutom sitt ledarskap inom säkerhet och kontroll, nu introducerar ytterligare en kundefterfrågad tjänst. IDS utvecklar ständigt nya produkter för att kunna erbjuda transportföretagen allt högre säkerhet och kontroll vid IDS 600 strategiskt placerade automattankstationer för lastbilar i Europa.

När det gäller säkerhet, lämnar IDS inget åt slumpen. IDS var den första drivsmedelsleverantören att lansera ett kontaktlöst smart bränslekort med ett RFID-chip och personlig PIN-kod. Dessa kontaktlösa kort gör transaktionerna snabbare och ännu säkrare. Varje transaktion kontrolleras och godkänns online. Ett säkerhetsteam finns dygnet runt tillgängligt om en förares kort skulle behöva spärras.

Vad gäller kontroll, sitter transportföretagen i förarsätet. Via webbplatsen kan transportföretaget hantera, blockera eller ställa in maximal mängd bränsle som kan fyllas vid en viss tidpunkt, per kort och per plats. Det kan också se varje transaktion som sker någonstans i nätverket. IDS system garanterar maximal insyn och transparens över transportföretagets samtliga tankningsoperationer.

En helt ny produkt: elektronisk betalning av vägtullar

Förutom att vara marknadsledande inom säkerhet och kontroll, värnar IDS också om att efterkomma transportföretagens uttalade behov till fullo. IDS strävar ständigt att erbjuda transportföretagen ett komplett utbud av tjänster. IDS har därför utvidgat sitt program med en produkt som möjliggör kontantlös, elektronisk betalning av vägtullar. Detta är ännu ett exempel på hur IDS tillhandahåller allt vad den tunga trafiken behöver på vägen.

Från och med april 2015, kommer IDS företagskunder att kunna sköta betalningen av motorvägsavgifter i hela Europa, på bekvämast möjliga sätt och med full betalningskontroll. För att uppnå detta, har IDS valt att som partner samarbeta med Plose, en ledande leverantör av betalningssystem för vägtullar i Europa.  IDS kan på så sätt erbjuda transportföretagen en lösning med högsta möjliga kvalitet och prisvärde som finns på marknaden.

Detta samarbete ger IDS kunder följande fördelar:

  • Direkt access till de viktigaste vägtullsoperatörerna i Europa
  • Konkurrenskraftiga priser och villkor
  • Processer, IT-plattformar och fakturering som garanterar full och effektiv kontroll
  • Professionell, effektiv och tillmötesgående, flerspråkig personal
  • Inget behov att förse förarna med kontanter

Total service, total professionalism

Vår kontantlösa service för betalning av vägtullar är ytterligare ett bevis på att det är enkelt, bekvämt och framför allt bekymmersfritt att göra affärer via IDS.