IDS lanserar det första kontaktlösa, smarta drivmedelskortet för den professionella transportmarknaden

Truck and driver card

International Diesel Services blir den första drivmedelsleverantören att lansera ett kontaktlöst drivmedelskort för kunder inom transportsektorn. Med det nya kontaktlösa drivmedelskortet inför IDS en ny nivå när det gäller säker och kontrollerbar tankning för professionella transportörer. Det nya drivmedelskortet från IDS är ett kontaktlöst kort med RFID-chip och personlig PIN-kod. Dessa kort behöver inte sättas in i en betalningsterminal, vilket gör det både säkrare och snabbare att betala, och det garanterar högsta möjliga säkerhetsnivå. Genom lanseringen av detta kort stärker IDS sin ställning som leverantör av de säkraste tankningslösningarna för den professionella marknaden.

IDS har redan säkra bensinstationer med ett centralt godkännande för varje onlinetransaktion, en säkerhetsgrupp som dagligen övervakar alla transaktioner och kundservice som har öppet dygnet runt. Kundservice kan till exempel spärra en förares kort om det har blivit stulet. Dessutom kan IDS kunder, när som helst själva gå in på vår hemsida för att hantera eller spärra kort, eller ställa in den högst tillåtna mängden bränsle som kan tankas på.

De kontaktlösa korten är utrustade med bästa möjliga RFID-chip. Detta gör IDS-kort till den mest exklusiva lösningen för transportsektorn. Det kontaktlösa smartkortet läses av genom att det hålls framför betalningsterminalen. Sedan knappas PIN-koden in och transaktionen godkänns centralt. Korten tas fram i enlighet med de mest aktuella säkerhetsnormerna.

Fortsatt nyskapande

Trots att IDS får en ledande ställning inom säkerhet för drivmedelstransaktioner genom det nya kontaktlösa drivmedelskortet, kommer företaget att fortsätta hitta nya lösningar. Till exempel kommer de i framtiden att lansera en kontaktlös tvåkortslösning. Denna lösning innehåller både ett lastbilskort och ett chaufförskort, och det förstnämnda kortet måste ligga i lastbilen. Liksom ett betalkort är det andra kortet (chaufförskortet) personligt och kopplat till en specifik chaufför. Endast chauffören känner till PIN-koden. Tankningen kan endast genomföras om båda korten är registrerade centralt på samma plats och om rätt PIN-kod har angetts.

”Säkerhet och kontroll är av största vikt på IDS. Vi har en säkerhetsgrupp som ständigt spårar och undersöker tvivelaktiga transaktioner. Lanseringen av de här nya bränslekorten är nästa steg i vår strävan att tillhandahålla både största möjliga säkerhet och den mest omfattande kontrollen på marknaden”, säger Pieter Declerck, administrativ chef på IDS. ”För det genomsnittliga transportföretaget står bränsleförbrukning för 35 % av de totala kostnaderna. Genom att lansera detta smartkort över hela Europa erbjuder vi transportföretagen en ny lösning för att kunna ta itu med riskerna som finns på både nationell och internationell nivå.”