Product range

IDS erbjuder det du behöver av en drivmedelsleverantör på vägen.

IDS erbjuder allt du behöver, från truckdiesel och industriell diesel till hållbara drivmedel

IDS fokuserar på att uppfylla behoven hos den internationella fjärrtrafiken. Våra högkvalitativa produkter används av många olika typer av kunder. Från truckdiesel och industriell (röd) diesel till flera hållbara drivmedel – hos IDS finner du det du behöver längst vägen. Varje dag.

Product Range

Truckdiesel

Konventionell diesel väntas även under de närmaste åren vara ett mycket viktigt drivmedel, särskilt för tunga fordon. Även om olika marknader stimulerar nya drivmedel, förväntas diesel förbli det dominerande drivmedlet för fordonsparker med tunga lastbilar under flera årtionden framöver. Vår unika dieselblandning är resultatet av många års forskning i vår FoU-anläggning, där den har utvecklats och testats grundligt för att ge maximal prestanda under alla väderförhållanden.

LNG

EU försöker stimulera användningen av LNG för tunga vägtransporter, men marknaden är fortfarande under utveckling. Eftersom vi på IDS tänker framåt, har vi utvecklat en LNG-anläggning trots att marknadsutvecklingen ännu ligger i sin linda. En pilotanläggning har lanserats i Rotterdam Botlek, i närheten av Rotterdams hamn. IDS’s mål är att börja arbeta med alternativa energikällor och erbjuda service till de CRT-företag som satsar på LNG-fordonsparker. Under den närmaste framtiden planerar vi att öppna nya LNG-stationer i vårt nätverk.

Röd diesel (industriell bensin)

En av de viktigaste faktorerna för att säkerställa produktkvaliteten hos röd diesel är kontinuerlig temperaturreglering. När man arbetar med att skapa ett korrekt och effektivt system för kostnadskontroll är därför tillgången på röd diesel av yttersta vikt. I Europa har IDS nära 50 strategiskt placerade stationer för att garanterat kunna serva kunderna med röd diesel när de transporterar kylda produkter genom Europa. Stationerna finns i fem länder, nämligen Spanien, Frankrike, Belgien, Storbritannien och Irland.

Biodiesel (HVO)

Den andra generationens biodiesel, till exempel HVO (hydrerad vegetabilisk olja), är på frammarsch. Effekterna som biodiesel kan ha på utsläppsmängden är avhängiga vilket material som används. De kan uppgå till mer än 50 %, vilket ger ett imponerande genomslag på miljön. Beroende på blandningen kan de flesta vanliga dieselmotorer (till Euro 3) hantera biodiesel eller enkelt modifieras för att kunna göra det.

network

AdBlue

AdBlue får allt större betydelse, och IDS har därför utvecklat ett omfattande AdBlue-nätverk för att säkerställa optimal tillgänglighet för våra kunder. För närvarande har IDS 327 anläggningar i vårt europeiska nätverk som ständigt utökas. Precis som IDS’s kvalitetsdrivmedel regleras AdBlues kvalitet av normen DIN V 70070.