Politica de confidenţialitate

Protejarea securităţii şi a confidenţialităţii datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru IDS. Ne desfăşurăm activitatea în conformitate cu legile privind confidenţialitatea, protecţia datelor şi securitatea datelor din ţările în care găzduim site-uri web. Sperăm că politica prezentată mai jos vă va ajuta să înţelegeţi ce informaţii poate culege IDS, cum utilizează şi protejează IDS informaţiile respective şi cine mai poate avea acces la ele.

Datele cu caracter personal

Prin site-urile noastre web, IDS nu va culege nicio informaţie care vă poate identifica în mod personal (de exemplu, numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail („date cu caracter personal”)), decât dacă dumneavoastră decideţi din proprie iniţiativă să ni le comunicaţi (de exemplu, înregistrându-vă, solicitându-ne informaţii prin e-mail, răspunzând la sondaje). Dacă nu doriţi să fie colectate datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să nu ni le comunicaţi.

Dacă ne comunicaţi date cu caracter personal, noi le folosim, de obicei, pentru a răspunde la solicitarea dumneavoastră de informaţii, pentru a vă procesa comanda sau a vă oferi acces la anumite informaţii legate de cont. De asemenea, în sprijinul relaţiilor cu dumneavoastră în calitate de client al nostru:

    Este posibil să stocăm şi să procesăm date cu caracter personal şi să le partajăm în cadrul grupului de companii Kuwait Petroleum, pentru a înţelege mai bine cerinţele dumneavoastră de afaceri şi modul în care ne putem perfecţiona produsele şi serviciile.

    De asemenea, noi (sau un terţ care acţionează în numele nostru) putem utiliza datele cu caracter personal pentru a vă contacta în legătură cu o ofertă IDS utilă pentru afacerile dumneavoastră sau pentru a desfăşura sondaje online cu scopul de a înţelege mai bine cerinţele şi profilurile clienţilor noştri.

Pentru că IDS are activităţi la nivel global, datele pe care ni le trimiteţi pot fi transferate în afara Spaţiului Economic European. Aceste transmisii de date şi altele se vor desfăşura în condiţii de securitate, noi fiind singurii care deţin controlul asupra lor.

Dacă preferaţi să nu fie utilizate datele dumneavoastră cu caracter personal pentru sprijinirea programelor noastre de relaţii cu clienţii (în special marketing direct sau cercetare de piaţă), vă vom respecta alegerea. Nu vindem, nu închiriem şi nu comercializăm în niciun alt mod datele dumneavoastră cu caracter personal către terţe părţi (şi nici nu intenţionăm să facem acest lucru în viitor).

Date cu caracter impersonal culese automat

Când accesaţi site-urile noastre, este posibil să culegem în mod automat (adică nu printr-un proces de înregistrare) date care nu vă pot identifica în mod personal (de exemplu, tipul de browser de internet şi sistemul de operare al computerului; numele de domeniu al site-ului web de la care aţi pornit; numărul de vizite, durata medie petrecută pe site-ul nostru, paginile vizualizate). Putem folosi aceste informaţii şi le putem partaja în cadrul grupului de companii Kuwait Petroleum pentru a măsura utilizarea site-urilor noastre web şi a le perfecţiona conţinutul.

Fişierele „cookie” – date plasate în mod automat pe computerul dumneavoastră

Când vizualizaţi unul dintre site-urile noastre web, putem stoca unele date pe computerul dumneavoastră sub formă de fişier „cookie”, astfel încât să vă recunoaştem automat data viitoare când ne vizitaţi. Fişierele cookie ne pot ajuta în numeroase moduri – de exemplu, permiţându-ne să adaptăm un site pentru a corespunde mai bine intereselor dumneavoastră sau să vă salvăm parola pentru a nu fi nevoie să o reintroduceţi de fiecare dată. Dacă preferaţi să nu vă recunoaştem, vă rugăm să folosiţi browserul dumneavoastră de internet pentru a şterge fişierele cookie de pe hard diskul computerului, a bloca toate fişierele cookie sau a primi un avertisment înainte de stocarea unui fişier cookie.

Copii

Copiii nu trebuie să trimită pe site-urile web IDS niciun fel de date cu caracter personal fără consimţământul unui părinte sau tutore legal. IDS încurajează toţi părinţii şi tutorii legali să îi înveţe pe copii cum trebuie să utilizeze în mod sigur şi responsabil datele lor cu caracter personal pe internet. IDS nu va culege şi nu va utiliza cu bună ştiinţă niciun fel de date cu caracter personal provenite de la copii în niciun scop, inclusiv pentru a le dezvălui către terţi.

Securitate

IDS ia măsuri de precauţie pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal şi face eforturi pentru păstrarea acurateţei acestora. Vă protejăm cu grijă datele cu caracter personal împotriva pierderii, a distrugerii, a falsificării, a manipulării şi a accesului neautorizat sau a dezvăluirii neautorizate.

Linkuri spre alte site-uri web

Acest site IDS poate conţine linkuri spre alte site-uri. Compania IDS nu răspunde de practicile sau conţinutul altor site-uri web în ceea ce priveşte confidenţialitatea.

Utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal trimise la alte site-uri

Nu putem răspunde de politicile şi practicile altor site-uri web în ceea ce priveşte confidenţialitatea, nici măcar dacă:

  • aţi accesat site-ul terţ printr-un link de pe site-ul nostru; sau
  • aţi intrat pe site-ul nostru printr-un link de pe un site terţ.

Vă recomandăm să verificaţi politica fiecărui site pe care îl vizitaţi şi să contactaţi proprietarul sau operatorul respectivului site în cazul în care aveţi nelămuriri sau întrebări.

Actualizări

Odată cu dezvoltarea internetului se va dezvolta şi politica noastră privind protecţia confidenţialităţii datelor. Vom afişa pe această pagină modificările politicii noastre de protecţie a confidenţialităţii datelor de îndată ce ne luăm angajamentul de a modifica o politică existentă.