Gizlilik politikası

IDS Europe BV veya sözleşme yaptığınız grubumuzun başka bir yerel kuruluşu* (hep birlikte “IDS” veya “biz” veya “bizler” olarak anılan) web sitesi ziyaretçileri, müşteriler, satıcılar, tedarikçiler ve diğer kişilerden (“siz”) ticari faaliyetler bağlamında ve web sitelerimiz üzerinden denetleme görevimizi yerine getirmek üzere toplanmış olan kişisel verilerin gizliliğini korumaya çok önem veriyoruz. (*Daha detaylı kontrolör kimlik bilgileri için lütfen sözleşmenizi kontrol ediniz.)

Kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak IDS için son derece önemlidir. Yaptığımız tüm işlerde, kişisel verilerinizi dikkatle işleyecek ve gizlilik, veri koruması ve veri güvenliği ile ilgili tüm geçerli kurallara riayet edeceğiz. Lütfen kişisel verileri toplama ve işleme şeklimizle ilgili daha fazla bilgi için bu Gizlilik Politikasını okuyunuz.

Aşağıdaki politikada, şu konuları ana hatlarıyla belirteceğiz:

 • hangi Kişisel Verileri toplayabileceğimiz,
 • Kişisel Verilerinizi hangi amaçlarla kullanabileceğimiz,
 • Kişisel Verilerinizi hangi yasal dayanağa göre işleyeceğimiz,
 • Kişisel Verilerinizi kimlere sunabileceğimiz,
 • Kişisel Verilerinizi ne kadar süreyle saklayacağımız,
 • Kişisel Verilerinizle ilgili sahip olduğunuz haklar.
 • Bu konulara ilişkin soru sorabilir ve yorumda bulunabilirsiniz.
 1. Hangi Kişisel Verileri topluyoruz?

Web sitelerimiz üzerinden, kayıt olma, e-posta gönderme veya anket doldurma gibi yollarla bize gönüllü olarak sunmayı tercih etmediğiniz sürece, prensip olarak sizinle ilgili herhangi bir bilgi (“Kişisel Veriler”) toplanmayacaktır. Kişisel Verilerinizin toplanmasını istemiyorsanız, lütfen bize bunları göndermeyiniz.

Web sitelerimiz (göz attığınız web sitesine bağlı olarak) ve ticari faaliyetlerimiz kapsamında bulunan diğer iletişim yolları aracılığıyla, aşağıda belirtilen Kişisel Verileri toplayabiliriz.

 • Bizimle telefon veya e-posta yoluyla iletişim kurduğunuzda adınız, telefon numaranız ve/veya e-posta adresiniz tarafımızca toplanacaktır
 • Size bültenimizi gönderebilmemiz için adınız, adresiniz, doğum tarihiniz, e-posta adresiniz ve cinsiyet bilgilerinize ihtiyacımız olacaktır

Ayrıca mevcut konum ve IP adresi bilgilerinizi de toplayabiliriz

CCTV (Kapalı Devre Kamera Sistemi)

CCTV kullandığımız yerler genel olarak "halka açık kapalı mekânlardır" (ör. benzin istasyonları).

CCTV Sistemini lisanslı bir gözetim şirketi (alarm merkezi veya diğer gözetim şirketleri) yoluyla gözetim ve denetim amacıyla kullanıyoruz; örneğin:

 • ön video doğrulaması ile alarm merkezi yönetimi
 • dolandırıcılık veya hırsızlık da dâhil çeşitli suçları önlemek, belirlemek ve tespit etmek (mal varlıklarımızı korumak, faaliyetlerimizi sürdürebilmek vb. için);
 • gerçekleşen suç ve hasarlara ilişkin delil toplamak ve suça karışan kişileri tespit etmek
 • yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve müşterilerin güvenliğini takip etmek;
 • şirket binalarımızın güvenliğini takip etmek ve

CCTV Sistemini aynı zamanda aşağıda örnekleri verilen teknik ve işletimsel amaçlarla da kullanıyoruz:

 • işlemlerin doğrulanması;
 • kazaların doğrulanması;
 • uygun durumlarda başkalarının gizlilik haklarını korumak amacıyla CCTV kamera görüntülerinin maskelenmesi;
 • sahamızda meydana gelen olaylarla ilgili sigorta şirketinin bilgilendirilmesi: ör. kaygan yüzey, arızalı pompa, istasyondaki bir cisimden dolayı yaralanan müşteri, birbiriyle çarpışan iki müşteri

Kamera görüntülerine, müşteriler veya tedarikçiler tarafından gerçekleştirilen dolandırıcılık veya kuralların (güvenliğin) kötüye kullanımıyla mücadele için de başvurulabilir. Gözetim faaliyetleri, lisanslı gözetim şirketleri yoluyla ve mümkün hallerde kendi kısıtlı gözetim faaliyetlerimiz kapsamında gerçekleştirilir.

Satış noktalarında güvenlik kameraları kullanılabilir. Güvenlik kameralarından alınan görüntüler yürürlükteki mevzuat uyarınca kaydedilecek, işlenecek ve saklanacak olup, (i) suçların veya diğer ihlallerin önlenmesi, belirlenmesi veya tespit edilmesi ile Kartlar ve sistemlerin hileli kullanımına dâhil olan kişilerin kimlik tespiti gibi, suçlular, tanıklar veya mağdurların ödemeler, gümrük işlemleri ve vergi kesintilerinin izlenerek bulunması ve tespit edilmesi de dâhil gözetimi (güvenlik hedefi) ve denetimi ve/veya (ii) Kuveyt Petrol Grup üyelerinin mülklerinde zarara yol açan kişi veya olayların ve/veya (iii) teknik/işletimsel doğrulamaların gözetim ve denetimi amacıyla kullanılacaktır. Katılımcı bu şekilde bir kamera kullanımı halinde her bir Kart Sahibini derhal bilgilendirecektir.

Kamera görüntüleri, herhangi bir suç veya hasar delili içermediği ya da suçlu ve tanıkların kimliğinin tespitine yönelik veriler barındırmadığı sürece yasal gerekliliklere uygun olarak saklanır. Kamera görüntüleri, mülklerimizde meydana gelen zararın değerlendirilmesi için polise, adli makamlara, alarm merkez(ler)ine, CCTV kurulumcusuna/kurulumcularına ve sigorta şirketlerine iletilebilir. Kanunların izin verdiği durumlarda, CCTV Görüntüleri, şirketler EEA içerisinde olduğu sürece Kuveyt Petrol Grup bünyesinde de paylaşılabilir.

Otomatik olarak toplanan Kişisel Olmayan Veriler

Web sitelerimize erişim sağladığınızda, İnternet tarayıcınız ve bilgisayar işletim sisteminizin türü, geldiğiniz Web Sitesinin alan adı, ziyaret sayısı, geçirilen ortalama süre, görüntülenen sayfalar da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla bireysel olarak sizinle ilgili olmayan bilgiler de toplayabiliriz. Bu bilgileri web sitelerimizin kullanımını ölçmek ve içeriğini geliştirmek için kullanabilir ve Kuveyt Petrol Grup bünyesinde paylaşabiliriz.

 1. Kişisel Verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi hukuki dayanağa göre kullanıyoruz?

Kişisel Verileriniz aşağıdaki durumlarda işlenecektir:

 • İsteklerinizi özgürce, özel olarak, bilinçli ve açık bir şekilde bize sunduğunuzda.
 • Satın aldığınız veya üye olduğunuz hizmetleri size sunabilmemiz için Kişisel Verilerinizi işlememiz gerektiğinde.
 • Verilerin işlenmesi, özellikle ekonomik, ticari ve finansal menfaatler, işletmenin devamlılığı, müşteri bilgilerinin ve ürünlerin güvenliği ve gizliliği, dijital ve fiziksel altyapıların güvenliği olmak üzere meşru menfaatlerimizi yerine getirmemiz için gerekli olduğunda.
 • Verilerin işlenmesi, herhangi bir mevzuattan dolayı Kimliğe dayalı hukuki yükümlülüklerimize riayet edebilmemiz için gerekli olabilmektedir.

Kişisel Verileriniz, tarafımızca aşağıda sıralanan amaçlarla kullanılacaktır:

 • Üye olduğunuz bültenleri gönderebilmek için

E-posta adresinizle bültenlerimize üye olduysanız, bültenleri veya blog gönderilerindeki güncellemelerle ilgili bildirimleri size gönderebilmek için e-posta adresinizi kullanacağız.

 • Pazarlama materyallerini gönderebilmek için

Ayrıca, ilginizi çekebilecek en yeni ürünler hakkında sizi bilgilendirmek için ileriye dönük teklifler veya diğer tanıtım materyalleriyle ilgili olsun ya da olmasın size özel teklifler ileterek tarafınıza çevrim içi veya çevrim dışı pazarlama materyalleri de göndereceğiz. Gönderdiğimiz iletilerde yer alan bağlantıyı veya diğer talimatları izleyerek üyelikten çıkabilir ve bu bildirimleri almamayı tercih edebilirsiniz.

 • Bizi telefonla aradığınızda destek sağlayabilmek için

Talep ettiğiniz hizmeti sunabilmemiz için ihtiyaç duyulan kişisel verileri işlememiz gerekir.

Kişisel Verilerinizi aşağıdaki amaçlarla da kullanabiliriz:

 • bir teklif hakkında veya diğer ticari ihtiyaçlarınızı karşılamak amacıyla sizinle iletişime geçmek ya da müşterilerimizin istek ve profillerini daha iyi anlamak amacıyla çevrim içi anketler düzenlemek için
 • ticari ihtiyaçlarınızı ve ürün ve hizmetlerimizi nasıl geliştirebileceğimizi daha iyi anlamak için
 1. Kişisel Verilerinizi kimlerle paylaşıyoruz?

Grup bünyesinde paylaşım

Kuveyt Petrol Şirketler Grubu Avrupa Ekonomik Alanı dışında da faaliyet gösterdiği için, gönderdiğiniz bilgiler Avrupa Ekonomik Alanı dışına da aktarılabilir; bu ve diğer tüm aktarımlar güvende ve sadece bizim kontrolümüz altında kalacaktır. Bu tür aktarımlar, kişisel verilerinizin Kuveyt Petrol Grup bünyesinde her aktarılışında yeterli ve tutarlı düzeyde korunduğundan emin olmak üzere akitten doğan özel bir koruma sağlayan bir grup içi sözleşme kapsamında yapılır.

Diğer üçüncü taraflar

Kişisel Verileriniz pazarlama amacıyla aşağıdaki taraflarla paylaşılabilir

 • Posta kuruluşları
 • Kart tedarikçileri

Aşağıdaki sosyal medya eklentilerini web sitelerimizde kullanabiliriz: Bazı Kişisel Verilerinizin söz konusu taraflarla paylaşılabileceği LinkedIn (“Sosyal Medya Özellikleri”). Bu özellikler, IP adresinizi ve sitelerimiz üzerinden ziyaret ettiğiniz sayfa bilgilerini alabilir ve özelliğin doğru bir şekilde işleyebilmesi için çerezler atayabilir. Sosyal Medya Özellikleri ve Araçlar, üçüncü taraflarca veya doğrudan Web Sitelerimiz üzerinde barındırılır. Bu özelliklerde bu Gizlilik Politikası geçerli değildir. Bu özelliklerle olan etkileşimleriniz, bunları sağlayan şirketlerin gizlilik politikasına ve diğer politikalarına tabidir. Çerez politikamızda üçüncü taraf çerezleriyle ilgili daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

 1. Başka web sitelerine bağlantı veriliyor mu?

Bu web sitesinde bizim mülkiyetimiz, kontrolümüz veya korumamız altında olmayan başka web sitelerine bağlantılar bulunabilir. Diğer Web Sitelerinin gizlilik politikasından ve bu politikanın uygulanmasından:

 • üçüncü taraf Web Sitesine bizim web sitelerimizdeki bağlantıları kullanarak erişim sağlamanız veya
 • bizim web sitemize bir üçüncü taraf Web Sitesinden bağlanmanız durumunda dahi sorumlu tutulamayız.

Ziyaret ettiğiniz her sitenin politikasını kontrol etmenizi ve herhangi bir endişeniz veya sorunuz olması durumunda söz konusu web sitesinin sahibi veya operatörüyle iletişim kurmanızı öneririz.

 1. Kişisel Verilerinizi ne kadar süreyle saklıyoruz?

Kişisel bilgileriniz, toplanma amaçlarını yerine getirmek için gerektiği sürece tutulacaktır. Bu, genellikle herhangi bir akitten doğan ilişki süresi veya belli bir hizmetin yürütülme süresi ve sonrasında hukuki olarak gerekli veya yürürlükteki kanunun izin verdiği süre kadar olmaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizle ilgili hangi haklara sahipsiniz?

Veri Koruma mevzuatı kapsamında, belli koşullarda, Kişisel verilerinize erişim sağlama hakkı ve yanlış verileri düzeltme, tamamlama ve/veya silme hakkı. Bu haklardan birini veya daha fazlasını kullanmak isterseniz lütfen [email protected] üzerinden bize e-posta göndererek bildiriniz. Bu durumda aşağıdaki uygun aksiyonları almak üzere elimizden geleni yapacağız:

 • Bize sunmuş olduğunuz verilerin bir kopyasını size göndermek;
 • elimizdeki verilerde bulunan yanlışlıkları güncellemek;
 • kullanmak için hukuki bir gerekçemizin kalmadığı verileri silmek;

Talebinizi yerine getirme sürecini kolaylaştırmak için, Kişisel Verilerinizi sunmuş olduğunuz kapsama ilişkin olarak bizi bilgilendirmeniz faydalı olacaktır

Ayrıca, veri işleme sürecinin onaya dayalı ve herhangi bir doğrudan pazarlama ile ilgili olması durumunda, onayın geri çekilmesi talebinde bulunarak kişisel verilerinizin kullanılmasına karşı çıkma hakkınız bulunmaktadır. Ayrıca bir şikâyet incelemesi sırasında bize kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlama talebinde bulunabilirsiniz.

İlgili veri işleme sürecini üstlenme gerekçelerimiz veri koruma haklarınıza ilişkin herhangi bir hükümden daha ağır basmadığı sürece, meşru menfaatleri esas alarak profil çıkarma da dâhil herhangi bir veri işleme sürecine itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.

Bu hakları kullanmanız, kamu çıkarını korumaya (ör. suçun önlenmesi veya tespiti) yönelik belli istisnalara tabidir. Bu haklardan herhangi birini kullanmanız durumunda, hak sahipliğiniz tarafımızca kontrol edilecek olup genellikle bir ay içerisinde yanıt verilmektedir. "Tekrarlanan talepler", "açıkça dayanaktan yoksun veya aşırı talepler" veya "ilave kopyalar" için makul bir ücret talep edebiliriz.

Verilerinizi kullanmamızdan veya bu hakların herhangi bir şekilde kullanımına ilişkin olarak verdiğimiz yanıttan memnun değilseniz, veri koruma yetkilinize şikâyette bulunma hakkınız bulunmaktadır.

Ayrıca Kişisel verilerinizin doğrudan pazarlama ile ilgili olarak kullanılmasına yazılı olarak itiraz edebilir ve belli durumlarda bir şikâyet incelemesi sırasında kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlayabilirsiniz. Kanunların sınırları kapsamında bu verileri başka bir kuruluşa iletme (veri taşınabilirliği) hakkınız da bulunmaktadır.

 1. Çerezler

Web sitelerimizden birini görüntülediğinizde, çerezler ve diğer otomatik veri toplama araçları yükleyebiliriz. Çerez, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından bilgisayarınızın (veya benzeri cihazların) sabit diskinin tarayıcısına yerleştirilen küçük bir metin dosyasıdır ("Çerezler"). Çerezler bir sonraki ziyaretinizde sizi otomatik olarak tanır ve bir web sitesini ilgi alanlarınıza daha iyi uyacak şekilde uyarlamamıza veya her seferinde tekrar girmek zorunda kalmamanız için parolanızı kaydetmemize olanak sağlar. Tanınmamayı tercih ederseniz, lütfen bilgisayarınızın sabit diskinde Çerezleri silmek, tüm Çerezleri engellemek ve bir Çerez yüklenmeden önce uyarı almak için İnternet tarayıcınıza başvurun. Bu web sitesinde kullanılan çerezlerle ilgili daha fazla bilgi ve detay için, sitedeki https://ids.q8.com/en/cookie-statement çerez bildirimini inceleyebilirsiniz.

 1. Değişiklikler

Bu politikayı, gerektiğinde, örneğin mevzuat değişiklikleri, yönetmelik değişiklikleri, yeni uygulamalar ve prosedürler veya Denetleyici Kuruluş tarafından getirilen şartlara uygun olacak şekilde değiştirme hakkımız saklıdır. En yeni sürüme daima bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu metnin son değiştirilme tarihini belgenin başlığında görüntüleyebilirsiniz. Önemli politika değişikliklerinden sizi haberdar edeceğimizden emin olabilirsiniz.

 1. Sorularınızı ve yorumlarınızı nereye iletebilirsiniz?

Herhangi bir sorunuz olursa veya daha fazla bilgi almak isterseniz bize [email protected] üzerinden e-posta gönderebilirsiniz

Aşağıdaki adresten de irtibat kurabilirsiniz:
IDS Europe BV
Attn of Customer Service Unit
Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam

Bu Gizlilik Politikası, IDS Europe BV tarafından işletilen www.ids.q8.com.

web sitesi için geçerlidir