Adatvédelmi szabályzat

Az IDS Europe BV, vagy csoportunk bármely más szervezete, akivel szerződött* (ezeket említjük „IDS”, „mi” vagy „számunkra”) adatkezelői minőségben elkötelezetten óvja weboldalainak látogatói, továbbá ügyfelei, viszonteladói, beszállítói és egyéb magánszemélyek (vagyis az „ön”) által üzleti tevékenység keretében vagy a weboldalakon a vállalat számára átadott személyes adatok biztonságát. (*Kérjük, ellenőrizze a szerződésben az adatkezelő további azonosítási adatait.)

Az IDS fontosnak tartja, hogy megóvja személyes adatainak biztonságát és bizalmas jellegét. Üzleti tevékenységeink során gondosan kezeljük személyes adatait, és eleget teszünk a magánéletre, az adatvédelemre és az adatbiztonságra vonatkozó hatályos előírásoknak. Adatvédelmi szabályzatunk részletesen ismerteti, hogyan gyűjtjük és kezeljük a személyes adatokat.

A szabályzat az alábbi témákról nyújt tájékoztatást:

 • milyen személyes adatokat gyűjthetünk,
 • milyen célokra használhatjuk személyes adatait,
 • milyen jogalapra támaszkodva kezeljük személyes adatait,
 • kiknek adhatjuk át személyes adatait,
 • mennyi ideig tároljuk személyes adatait,
 • milyen jogok illetik meg önt személyes adatai vonatkozásában,
 • hova fordulhat kérdéseivel és észrevételeivel.
 1. Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

Weboldalainkon elviekben nem gyűjtünk önre vonatkozó információkat („személyes adat”), kivéve, ha szabad akaratából úgy dönt, hogy megadja számunkra személyes adatait, például a regisztráció során, vagy amikor e-mailben kérdést tesz fel nekünk, illetve kitölti egyik kérdőívünket. Ha nem szeretné, hogy személyes adatait gyűjtsük, kérjük, ne küldjön számunkra ilyen adatokat.

Weboldalainkon keresztül (attól függően, hogy melyik weboldalunkon böngészik) és üzleti tevékenységünk keretében létrejött egyéb kapcsolatokon keresztül az alábbi személyes adatokat gyűjthetjük.

 • Ha telefonon vagy e-mailben felveszi velünk a kapcsolatot, elkérjük a nevét, telefonszámát és/vagy e-mail címét.
 • Hírlevelünk elküldéséhez a következő adatokat gyűjtjük: neve, címe, születési dátuma, e-mail címe és neme.

Emellett tudomásunkra juthat aktuális tartózkodási helye és IP-címe is.

Zárt láncú videokamerás rendszer

Általában olyan helyekre telepítünk zárt láncú videokamerás rendszert, amelyek „a nyilvánosság számára hozzáférhető, zárt helynek” minősülnek (pl. benzinkutak).

Felügyeleti és ellenőrzési célra használt zárt láncú videokamerás rendszereinket engedéllyel rendelkező, távfelügyeletet biztosító cég üzemelteti (riasztási központ vagy más biztonságtechnikai cég), többek között az alábbi célokból:

 • a riasztási központ kezelése, előzetes videoellenőrzéssel;
 • csalás, lopás és egyéb bűncselekmények megelőzése, megállapítása és feltárása (eszközeink védelme, feltartóztatás stb. céljából);
 • bűncselekmények és károkozások bizonyítékainak gyűjtése, illetve az elkövetők azonosítása;
 • vállalkozóink, látogatóink és ügyfeleink biztonságának felügyelete;
 • telephelyeink biztonságának felügyelete;

emellett műszaki és operatív célokra is használjuk zárt láncú videokamerás rendszereinket:

 • tranzakciók ellenőrzése;
 • balesetek ellenőrzése;
 • adott esetben mások személyiségi jogainak védelme érdekében a felvétel kitakarása;
 • tájékoztatás nyújtása a biztosítónak a telephelyeinken történt incidensekről: csúszós útburkolat, hibás kút, a benzinkúton lévő tárgy okozta személyi sérülés, két ügyfél koccanásos balesete.

A felvételek arra a célra is használhatók, hogy megakadályozzuk az ügyfelek és a beszállítók általi csalást vagy a (biztonsági) szabályok megszegését. A felügyeleti tevékenységeket engedéllyel rendelkező, távfelügyeletet biztosító cégek végzik, ahol megoldható korlátozott saját felügyeleti tevékenységekkel.

Az értékesítési pontokat megfigyelő kamerákkal szerelhettük fel. A megfigyelő kamerák felvételeit a hatályos jogszabályoknak megfelelően regisztráljuk, kezeljük és tároljuk, a következő célokból: (i) felügyelet (biztonsági cél) és ellenőrzés, ideértve a bűncselekmények és egyéb szabálysértések megelőzését, megállapítását és feltárását, valamint az elkövetők, tanúk és áldozatok felkutatását és azonosítását, például a kártyák és rendszerek csalárd használatában, közháborításban, vám- és jövedékiadó-ügyekben érintett személyek azonosítását és/vagy (ii) a Kuwait Petroleum Group tagjainak tulajdonában kárt tevő személyek és események azonosítása és/vagy (iii) műszaki/operatív ellenőrzések. A résztvevő időben tájékoztatja a kártyabirtokosokat a megfigyelő kamerák használatáról.

A felvételeket a jogi előírásoknak megfelelően tároljuk, kivéve azokat a felvételeket, amelyek bűncselekményre vagy károkozásra utaló bizonyítékot tartalmaznak, illetve amelyek alapján azonosíthatók az elkövetők és a tanúk. A felvételeket átadhatjuk a rendőrségnek, az igazságügyi hatóságoknak, a riasztási központ(ok)nak, a zárt láncú videokamerás rendszer telepítőjének/telepítőinek, valamint – a tulajdonunkban keletkezett kár kezelése céljából – biztosítótársaságoknak. Amennyiben a jogszabályok lehetővé teszik, a zárt láncú videokamerás rendszer által rögzített felvételeket megoszthatjuk a Kuwait Petroleum Group EGK területén működő vállalataival.

Nem személyes jellegű adatok automatikus gyűjtése

Amikor felkeresi weboldalainkat, gyűjthetünk olyan információkat, amelyek nem kapcsolódnak az ön személyéhez, nem kizárólagosan ideértve az internetes böngésző és a számítógépes operációs rendszer típusát; annak a weboldalnak a doménnevét, ahonnan eljutott weboldalunkra; látogatásainak számát, a honlapunkon eltöltött átlagos időt és a megtekintett oldalakat. Ezeket az információkat felhasználhatjuk és a Kuwait Petroleum Group vállalatai között megoszthatjuk abból a célból, hogy felmérjük weboldalaink használatát és javítsuk tartalmukat.

 1. Milyen célokra használjuk személyes adatait, és milyen jogalapra támaszkodunk?

Személyes adatait csak abban az esetben kezeljük:

 • ha önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez.
 • Személyes adatainak kezelésére azért van szükség, hogy biztosítsuk önnek azokat a szolgáltatásokat, amelyeket megrendelt, vagy amelyekre feliratkozott.
 • Az adatkezelés szükséges jogos érdekeink érvényesítéséhez, amelyek többek között gazdasági, üzleti és pénzügyi érdekek, továbbá az üzletmenet-folytonossághoz, az ügyféladatok és termékek biztonságához és bizalmasságához, valamint a digitális és fizikai infrastruktúra védelméhez fűződő érdekek.
 • Emellett az adatkezelést szükségessé tehetik a valamely jogszabályból eredően az IDS vállalatot terhelő kötelezettségek is.

Személyes adatait az alábbiakban felsorolt célokra használjuk:

 • Hírlevél kiküldése, amennyiben feliratkozott hírlevelünkre

Ha e-mail címét megadva feliratkozik hírleveleinkre, a megadott e-mail címet arra használjuk, hogy elküldjük önnek a hírleveleket, illetve értesítést küldjünk legfrissebb blogbejegyzéseinkről.

 • Reklámanyagok küldése

Emellett marketinganyagokat küldünk vagy online keressük meg különleges ajánlatainkkal, amelyek vonatkozhatnak jövőbeli ajánlatokra vagy egyéb promóciós anyagokra, amelyekkel tájékoztatjuk az ön számára érdekes újdonságainkról. Az értesítéseinkben feltüntetett, leiratkozást lehetővé tévő hivatkozás vagy egyéb útmutatás alapján leállíthatja a reklámanyagok küldését.

 • Segítségnyújtás telefonos kapcsolatfelvétel esetén

Telefonos kapcsolatfelvétel esetén kezeljük azokat a személyes adatokat, amelyek szükségesek a kért szolgáltatás biztosításához.

Emellett arra is használhatjuk személyes adatait, hogy:

 • felvegyük önnel a kapcsolatot ajánlatainkkal kapcsolatban vagy egyéb üzleti igényeink kielégítése céljából, illetve online felmérést végezzünk ügyfeleink igényeinek és tevékenységeinek jobb megértése érdekében;
 • jobban megértsük üzleti igényeit, illetve azt, hogyan tudnánk fejleszteni termékeinket és szolgáltatásainkat.
 1. Kivel osztjuk meg személyes adatait?

Cégcsoporton belüli megosztás

Miután a Kuwait Petroleum Group vállalatai az Európai Gazdasági Térségen kívül is folytatnak tevékenységet, a benyújtott információkat továbbíthatjuk az Európai Gazdasági Térségen kívülre. Ezek a műveletek az összes többi adatátvitelhez hasonlóan biztonságosak, és kizárólagos ellenőrzésünk alatt állnak. Az EGK-n kívüli adatátvitelt vállalatközi megállapodások szabályozzák, amelyek szerződésbe foglalt konkrét védelmi intézkedések révén biztosítják, hogy személyes adatai a Kuwait Petroleum Group cégcsoporton belül megfelelő és azonos szintű védelemben részesüljenek.

Más harmadik felek

Személyes adatait marketingcélokból az alábbi felekkel oszthatjuk meg:

 • levelezési szolgáltatók,
 • kártyabeszállítók.

Weboldalainkon az alábbi közösségi média bővítményeket használhatjuk: LinkedIn („közösségi média funkciók”), amelyen keresztül egyes személyes adatait megoszthatjuk ezekkel a felekkel. A közösségi média funkciók IP-címe mellett gyűjthetik még azt, hogy mely oldalakat keresi fel honlapunkon, és elhelyezhetnek egy, az adott funkció megfelelő működését biztosító sütit. A közösségi média funkciók és a kisalkalmazások vagy harmadik félnél vannak elhelyezve, vagy közvetlenül a mi weboldalainkon. Adatvédelmi szabályzatunk hatálya ezekre a funkciókra nem terjed ki. E funkciók ön általi használatát az adott funkciót biztosító vállalat adatvédelmi szabályzata és egyéb szabályzatai szabályozzák. Harmadik felek sütijeiről bővebb tájékoztatást a sütikre vonatkozó szabályzatunkban talál.

 1. Más weboldalakra mutató hivatkozások

Ez a weboldal tartalmazhat olyan egyéb weboldalakra mutató hivatkozásokat, amelyek nem a mi tulajdonunkban állnak, ezért nem mi ellenőrizzük és tartjuk karban azokat. Nem tudunk felelősséget vállalni más weboldalak adatvédelmi szabályzatáért, sem annak végrehajtásáért, még akkor sem, ha:

 • a harmadik félhez tartozó weboldalt a mi weboldalainkon elhelyezett hivatkozáson keresztül kereste fel; vagy
 • a mi weboldalunkat egy harmadik félhez tartozó weboldalon lévő hivatkozáson keresztül kereste fel.

Azt ajánljuk, hogy olvassa el az ön által felkeresett weboldalak adatvédelmi szabályzatát, és aggályaival vagy kérdéseivel forduljon az adott weboldal tulajdonosához vagy üzemeltetőjéhez.

 1. Mennyi ideig tároljuk személyes adatait?

Személyes adatait egészen addig tároljuk, amíg szükségünk van rájuk azon cél megvalósításához, amelyért gyűjtöttük őket. Ez általában a szerződéses viszony fennállásának vagy egy adott szolgáltatás teljesítésének időtartamát, illetve az azt követő, a hatályos jogszabályok által előírt vagy megengedett időszakot jelenti.

 1. Milyen jogok illetik meg önt személyes adatai vonatkozásában?

Az önre vonatkozó adatvédelmi jogszabályok alapján bizonyos feltételek teljesülése esetén ön jogosult betekintést nyerni az általunk tárolt személyes adataiba, valamint kérheti a helytelen adatok helyesbítését, kiegészítését és/vagy törlését. Ha érvényesíteni kívánja e jogait vagy azok egyikét, kérjük, értesítsen bennünket e-mailben a [email protected] címen. Ez esetben észszerű erőfeszítést fogunk tenni, hogy megfelelő intézkedések meghozatalával:

 • biztosítsuk önnek a számunkra átadott adatainak másolatát;
 • helyesbítsük az általunk tárolt adatokban feltárt pontatlanságokat;
 • töröljük azokat az adatokat, amelyek használatához már nem rendelkezünk jogalappal.

Kérését könnyebben teljesíteni tudjuk, ha megadja számunkra, hogy milyen körülmények között adta át személyes adatait.

Emellett azokban az esetekben, amikor hozzájárulás képezi az adatkezelés alapját, és adatait direktmarketing keretében használjuk, jogában áll kérelem vagy a hozzájárulás visszavonása útján tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen. Kérheti továbbá, hogy amíg panasza kivizsgálás alatt áll, korlátozzuk személyes adatainak kezelését.

Ezenfelül jogos érdekeinek alapján jogában áll tiltakozni az adatkezelés – azon belül a profilalkotás – ellen, kivéve, ha az adatkezelés hátterében álló okok súlyosabbak adatvédelmi jogainak sérelménél.

Jogérvényesítésének határt szabhatnak bizonyos, a közérdek védelmét érintő kivételek (pl. bűncselekmény megelőzése vagy feltárása). Amikor érvényesíteni kívánja e jogainak bármelyikét, megvizsgáljuk jogosultságát, és a legtöbb esetben egy hónapon belül megválaszoljuk kérését. „Ismételt kérések”, „nyilvánvalóan alaptalan vagy túlzó kérések”, illetve „további másolatok” kérése esetén észszerű díjat számíthatunk fel.

Amennyiben elégedetlen adatai felhasználásával vagy e jogainak érvényesítési kérelmére adott válaszunkkal, jogában áll panaszt benyújtani a helyi adatvédelmi hatósághoz.

Ezenkívül írásban tiltakozhat személyes adatainak direktmarketing keretében folytatott kezelése ellen, és bizonyos helyzetekben kérheti, hogy panaszának kivizsgálása alatt korlátozzuk személyes adatainak kezelését. A jogszabályok által meghatározott kereteken belül jogosult arra is, hogy kérje adatainak egy másik szervezethez való továbbítását (adathordozhatósághoz való jog).

 1. Sütik

Amikor felkeresi valamelyik weboldalunkat, sütiket és más automatizált adatgyűjtő eszközöket helyezhetünk el készülékén. A süti olyan kis méretű szövegfájl, amelyet az ön által felkeresett weboldalak helyeznek el a böngészőn keresztül számítógépének (vagy hasonló eszközének) merevlemezén („sütik”). A sütik a következő látogatása alkalmával automatikusan felismerik önt, és lehetővé teszik a számunkra, hogy az érdeklődési köreire szabjuk weboldalunk tartalmát, illetve elmentsük jelszavát, hogy ne kelljen minden újbóli látogatása során megadnia azt. Amennyiben nem szeretné, hogy rendszerünk felismerje önt, kérjük, internetes böngészőjében törölje a sütiket számítógépének merevlemezéről, tiltsa le a sütiket, vagy állítsa be, hogy a sütik tárolása előtt kapjon figyelmeztető üzenetet. További információkért és a weboldal sütihasználatának részleteiért tájékozódjon az oldalon található sütikre vonatkozó nyilatkozatunkban https://ids.q8.com/en/cookie-statement.

 1. Az adatvédelmi szabályzat módosításai

Fenntartjuk a jogot arra, hogy szükség esetén módosítsuk ezt a szabályzatot, például annak érdekében, hogy megfeleljünk a jogszabályi és szabályozói változásoknak, az új gyakorlatoknak és eljárásoknak, illetve a felügyelő hatóság által előírt követelményeknek. Az adatvédelmi szabályzat legújabb változata mindenkor elérhető ezen a hivatkozáson. A szöveg utolsó módosításának időpontját a dokumentum fejléce tartalmazza. Adatvédelmi szabályzatunk lényeges módosításairól tájékoztatni fogjuk.

 1. Hova fordulhat kérdéseivel és észrevételeivel?

Amennyiben kérdése van, vagy bővebb tájékoztatást szeretne kérni, kérjük, küldjön e-mailt a [email protected] címre.

Levelet is küldhet az alábbi címre:
IDS Europe BV
Attn of  Customer Service Unit
Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam

Ez a dokumentum a www.ids.q8.com weboldal adatvédelmi szabályzata. A weboldal üzemeltetője az

IDS Europe BV.