Zásady ochrany soukromí

Ochrana bezpečnosti a soukromí vašich osobních informací je pro IDS velmi důležitá a výrazně ovlivňuje způsob, jakým provádíme svou obchodní činnost v souladu se zákony o ochraně soukromí, ochraně osobních údajů a zabezpečení údajů v zemích, kde provozujeme webové stránky. Doufáme, že zásady, které jsou uvedeny v následujícím textu, vám pomůžou pochopit, jaké informace IDS může shromažďovat, jak IDS tyto informace používá a zabezpečuje a s kým je můžeme sdílet.

Osobní údaje

IDS o vás na svých webových stránkách neshromažďuje žádné osobně identifikovatelné informace (např. vaše jméno, adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu (dále jen „osobní údaje“)), pokud nám tyto informace nechcete sami dobrovolně poskytnout (např. registrací, e-mailovým dotazem, vyplněním dotazníku). Nepřejete-li si, abychom vaše osobní údaje shromažďovali, nesdělujte nám je prosím.

Pokud nám osobní údaje poskytnete, většinou je použijeme k odpovědi na váš dotaz, zpracování vaší objednávky nebo k poskytnutí přístupu ke specifickým informacím o vašem účtu. Dále na podporu našeho vztahu k vám coby zákazníkovi:

Můžeme ukládat a zpracovávat osobní údaje a sdílet je v rámci skupiny společností Kuwait Petroleum Group pro lepší porozumění vašim obchodním potřebám a způsobu, jak zdokonalovat naše výrobky a služby.

Můžeme také (přímo nebo skrze třetí stranu jednající naším jménem) využít osobní údaje k tomu, abychom vás kontaktovali s nabídkou IDS na podporu potřeb vašeho podnikání nebo k provádění online průzkumu pro lepší pochopení potřeb a profilů našich zákazníků.

Protože společnost IDS působí globálně, mohou být údaje, které nám poskytnete, předány mimo Evropský hospodářský prostor. Tento a kterýkoli jiný převod informací zůstane zabezpečen a výhradně pod naší kontrolou.

Pokud se rozhodnete, že nechcete, abychom využívali vaše osobní údaje k podpoře našich programů pro vztahy se zákazníky (jde především o přímý marketing nebo průzkum trhu), budeme vaše rozhodnutí respektovat. Vaše osobní údaje neprodáváme, nepronajímáme ani žádným jiným způsobem tržně nevyužíváme, a nezamýšlíme s nimi takto nakládat ani v budoucnosti.

Automaticky shromažďované údaje neosobní povahy

Když vstoupíte na naše webové stránky, můžeme automaticky (tedy nikoli prostřednictvím registrace) shromažďovat informace, které nejsou osobně identifikovatelné (např. typ internetového prohlížeče a počítačového operačního systému, který používáte; název domény webové stránky, ze které jste na náš web vstoupili; počet návštěv, průměrná doba strávená na stránkách, počet zhlédnutých stran). Tyto informace můžeme používat a sdílet je se skupinou společností Kuwait Petroleum Group pro měření využívání našich webových stránek a zdokonalení jejich obsahu.

Soubory „Cookie“ – informace automaticky umístěné na váš počítač

Když navštívíte některou z našich webových stránek, je možné, že na váš počítač uložíme určité informace ve formě souborů „cookie“, díky kterým vás při vaší příští návštěvě automaticky identifikujeme. Soubory typu cookie nám mohou mnoha způsoby pomoci, například nám umožní přizpůsobit webovou stránku, aby lépe vyhovovala vašim zájmům, nebo uložit vaše heslo, abyste je nemuseli pokaždé znovu zadávat. Pokud se rozhodnete, že nechcete být identifikováni, odstraňte prosím ve svém internetovém prohlížeči soubory cookie z pevného disku počítače, zablokujte všechny soubory cookie nebo nastavte zobrazování varování před uložením souboru typu cookie.

Děti

Děti by na webové stránky IDS neměly sdělovat žádné osobní údaje bez souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců. IDS vyzývá všechny rodiče a zákonné zástupce, aby své děti poučili o bezpečném a zodpovědném zacházení s osobními údaji při používání internetu. IDS nebude vědomě shromažďovat ani používat žádné osobní údaje získané od dětí k žádným účelům včetně vyzrazení třetím stranám.

Zabezpečení

IDS přijímá opatření k zabezpečení vašich osobních údajů a snaží se, aby tyto údaje byly správné a přesné. Vaše osobní údaje pečlivě chráníme před ztrátou, zničením, zfalšováním, manipulací a neoprávněným přístupem nebo neoprávněným zveřejněním.

Odkazy na další webové stránky

Tato webová stránka IDS může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. IDS neodpovídá za postupy takovýchto jiných webových stránek v oblasti zabezpečení soukromí ani za jejich obsah.

Používání vašich osobních údajů poskytnutých jiným webovým stránkám

Nemůžeme převzít odpovědnost za zásady a praktiky ochrany soukromí jiných webových stránek, a to ani když:

  • jste na takovou webovou stránku třetí strany vstoupili pomocí odkazů umístěných na naší webové stránce, nebo
  • jste vstoupili na naši webovou stránku pomocí odkazů na webové stránce jakékoli třetí strany.

Doporučujeme vám, abyste si ověřili zásady každé stránky, na kterou vstoupíte, a kontaktovali vlastníka nebo provozovatele takové stránky, pokud máte jakékoli obavy nebo otázky.

Aktualizace

Protože se internet stále vyvíjí, budou se také vyvíjet naše zásady ochrany soukromí. Případné změny stávajících zásad ochrany osobních údajů, budeme zveřejňovat na této stránce.